Normen voor windmolenliften op komst | Agoria

Normen voor windmolenliften op komst

Published on 23/03/13 by Dirk De Moor

In windturbines worden vaak liften gebouwd om onderhoudstechnici snel tot in de gondel te brengen. Bijgevolg is er nood aan een industriestandaard voor dergelijke liften. Er bestaat wel een algemene norm voor windturbines (EN 50308:2004), maar die bevat niet de vereisten voor liften. Daarom zal deze norm worden herzien.

Experts op het gebied van liften worden van harte uitgenodigd om aan dat herzieningsproces deel te nemen. CENELEC TC 88 heeft de leiding over het project, waarvan de aanpak werd goedgekeurd door CEN TC10 tijdens zijn bijeenkomst in Parijs in februari 2012.

Ook de VS heeft onlangs bij ISO de uitwerking van een dergelijke norm gevraagd omdat A17.1/B44 in de VS ook rond dergelijke uitrusting wil gaan werken.

Windturbineliften zijn een nichemarkt. De European Lift Association (ELA) suggereert de ontwikkeling van een gemeenschappelijke EN ISO-standaard op basis van de ‘Vienna agreement’, zodat geen dubbel werk wordt verricht.

The rest is reserved for Agoria members