Volvo Trucks in Gent start met nachtploeg en zoekt 350 nieuwe medewerkers | Agoria

Volvo Trucks in Gent start met nachtploeg en zoekt 350 nieuwe medewerkers

Published on 21/03/13 by Peter Ansoms
Om de huidige meervraag naar zware vrachtwagens op te vangen gaat de Gentse Volvo vrachtwagenfabriek vanaf 25 augustus tijdelijk met een nachtploeg werken. Hiervoor zullen ongeveer 350 extra medewerkers aangeworven worden.

”De orderintake is momenteel merkelijk hoger dan de voorbije twee jaar, waardoor we met de huidige capaciteit niet voldoende vrachtwagens kunnen bouwen om aan de vraag van de klanten te voldoen,” legt algemeen directeur Kamel Sid uit. Om zijn marktaandeel te kunnen behouden, moet Volvo snel en efficiënt kunnen inspelen op de marktvraag.

Vóór de zomervakantie zullen daarom gedurende een aantal weken meer uren in de week worden gepresteerd en zal zaterdagwerk worden ingevoerd. Na de zomervakantie wordt tijdelijk met een vaste nachtploeg gewerkt.

Vanaf april zal Volvo Trucks geleidelijk aan de 350 vacatures invullen om zo te kunnen voorzien in de nodige opleidingen van alle betrokken medewerkers en om hen de tijd te geven zich in te werken in hun functie in de bestaande ploegen of in de vaste nachtploeg.

De invoering van een nachtploeg heeft niet alleen een weerslag op de afdeling Productie maar ook op andere afdelingen. Dit betekent dat de Gentse Volvo-vrachtwagenfabriek op zoek is naar productie- en logistieke medewerkers voor de eindassemblage en voor cabine trim en naar onderhoudstechnici in een tweeploegenstelsel of in de nachtploeg. Er zijn ook vacatures voor leidinggevenden en ondersteunende bediendeprofielen.

www.volvogroup.be  

 
Doet uw onderneming het ook goed?
Een bijzondere bestelling, innovatie, uitbreiding, overname, onderscheiding ...? Laat het ons weten! We publiceren uw bericht in onze nieuwe rubriek 'Good

The rest is reserved for Agoria members