Hoe ondersteunt Agoria uw bedrijf op het vlak van regelgeving en normen? | Agoria

Hoe ondersteunt Agoria uw bedrijf op het vlak van regelgeving en normen?

Published on 02/03/13 by Dominique Du Tré

Ruim 300 regelgevingsdossiers stap voor stap opvolgen, 140 normalisatiecommissies beheren, bijna 10 juridische diensten per dag… het Expertisecentrum Regelgeving & normalisatie is actief op meerdere fronten tegelijk. Het heeft dan ook een uitgebreide opdracht: leden advies verstrekken en hun belangen verdedigen bij de opstelling of aanpassing van technische of algemene regelgeving en normen op gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau. In totaal staan in dit expertisecentrum 22 specialisten tot uw dienst voor individuele diensten (van persoonlijk advies tot coaching), de organisatie van infosessies en thematische opleidingen en informatieverstrekking via Agoria Online.

Het expertisecentrum is opgebouwd rond drie pijlers: algemene regelgeving, technische regelgeving en normalisatie. In bijgaande brochure 

Image
vindt u per pijler een korte beschrijving van de onderwerpen waarvoor u bij Agoria terecht kunt met vermelding van de bevoegde medewerker(s).  

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van wat u als lidbedrijf zoal mag verwachten van het Expertisecentrum Regelgeving & normalisatie en zijn acties.  

Algemene regelgeving

  • Contractondersteuning: kunt u mij advies verstrekken over mijn distributieovereenkomst?
  • Overheidsopdrachten: kan de opdrachtgever de opdracht zomaar wijzigen?
  • Intellectuele eigendomsrechten: zijn lettertypes beschermd door auteursrecht?
  • Productaansprakelijkheid: welke verplichtingen heb ik wanneer aan mijn product een gebrek wordt vastgesteld?
  • Interne markt: welke stappen moet ik zetten om een terugroepactie te organiseren?
  • Externe markt: moet ik op mijn product “Made in Belgium” vermelden? 

Technische Regelgeving

  • Energy efficiency: Agoria pleit voor de geharmoniseerde omzetting van de EPBD-regelgeving (Energy Performance of Buildings) in de 3 gewesten
  • Safety & compatibility: advies en opleidingen over de functionele veiligheid van controlesystemen in het kader

The rest is reserved for Agoria members