Auteursrechten: António Vitorino stelt zijn aanbevelingen voor | Agoria

Auteursrechten: António Vitorino stelt zijn aanbevelingen voor

Published on 14/02/13 by Erika Buyens
In november 2011 werd António Vitorino, voormalig Europees Commissaris voor Justitie en Binnenlandse Zaken, door Commissaris Barnier aangesteld als mediator om de dialoog tussen de stakeholders over de vergoedingen voor privékopieën en -reproducties te coördineren. In januari 2013 stelde hij aan deze opdrachtgever zijn aanbevelingen voor.

Vitorino had 5 belangrijke punten vooropgesteld waarrond zijn mediatieproces zou opgebouwd worden:

  1. de methode om de tarieven voor heffingen te bepalen;
  2. grensoverschrijdende verkopen;
  3. het bepalen van de persoon of entiteit die de heffing dient te betalen;
  4. visibiliteit van de heffing;
  5. privékopie en reprografie in de context van nieuwe digitale vormen van distributie van auteursrechtelijk beschermde inhoud en de implicaties voor het systeem van heffingen.

Het eerste deel van de aanbevelingen van António Vitorino heeft betrekking op de nieuwe economische modellen. De aanbevelingen benadrukken o.a. de noodzaak om te verduidelijken dat kopieën die door eindgebruikers worden gemaakt voor privédoeleinden en in het kader van een aan een licentie onderworpen dienst, geen onrecht veroorzaken waarvan de rechtzetting een bijkomende vergoeding in de vorm van royalty’s zou vereisen.

Het tweede deel van de aanbevelingen handelt over manieren om de werking van de systemen voor de inning van de auteursvergoedingen te verbeteren, teneinde deze systemen verenigbaar te maken met het vrije verkeer van goederen en de vrije levering van diensten in de eengemaakte markt.

Hebt u als Agoria-lid opmerkingen over deze aanbevelingen? Contacteer Erika Buyens (zie hierna).

The rest is reserved for Agoria members