Geharmoniseerde normen voor stand by-verbruik en ecodesign elektromotoren | Agoria

Geharmoniseerde normen voor stand by-verbruik en ecodesign elektromotoren

Published on 07/02/13 by Marc Cumps
De Europese Commissie publiceert voor het eerst lijsten met geharmoniseerde normen die betrekking hebben op de verordening inzake het ecologisch ontwerp van elektrische motoren en de verordening over het ecologisch ontwerp van elektrische toestellen met het oog op het beperken van het stand by- en uit-standverbruik. Deze verordeningen kwamen eerder al in Agoria Online aan bod (zie verwante artikels).

De toepassing van geharmoniseerde normen verleent een vermoeden van overeenstemming met de essentiële vereisten van de wetgeving, maar blijft vrijwillig. Fabrikanten kunnen dus eventueel gaan voor een andere technische oplossing. Als een fabrikant ervoor kiest om een geharmoniseerde norm niet te volgen, is hij verplicht op een andere manier te bewijzen dat zijn apparaat in overeenstemming is en dit volledig technisch te verantwoorden.

Consulteer hieronder de lijsten van geharmoniseerde normen met betrekking tot ecologisch ontwerp: 

Verwante artikels :

The rest is reserved for Agoria members