CE-markering: nieuwe vereisten stand-by van kracht | Agoria

CE-markering: nieuwe vereisten stand-by van kracht

Published on 08/01/13 by Marc Cumps
Alle producten die vanaf maandag 7 januari 2013 op de markt worden gebracht en binnen het toepassingsgebied vallen van de Europese verordening 1275/2008 over het stand-by- en uit-standverbruik van elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur, moeten aan strengere eisen voldoen:

  1. het verbruik van apparatuur in een uit-stand mag maximaal 0,50 W zijn (voorheen 1,0 W);
  2. het verbruik van de apparatuur in een stand-bymodus, mag niet meer dan 0,50 W zijn (voorheen 1,0 W); 
  3. het stroomverbruik van de apparatuur in een stand-bymodus die uitsluitend informatie of de toestand weergeeft, mag niet meer bedragen dan 1,0 W (voorheen 2,0 W).

De stand-byverplichtingen worden al sinds begin januari 2010 toegepast. Met de nieuwe fase die nu van start gaat, worden de toegelaten verbruikniveau’s echter gehalveerd. De stand-byverordening was de eerste implementatiemaatregel die gepubliceerd werd ter uitvoering van de kaderrichtlijn over het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten.

Voor meer informatie over de stand-byverordening 1275/2008 en de bijhorende toepassingsgids, zie ons artikel CE- markering: toepassing stand-byverordening gestart (13 januari 2010).

The rest is reserved for Agoria members