Belgische textielmachinebouw op tournee in Bangladesh en Pakistan | Agoria

Belgische textielmachinebouw op tournee in Bangladesh en Pakistan

Published on 17/11/12 by Stijn Pauwels
Midden oktober heeft een 15-koppige delegatie van 8 Belgische textielmachinebedrijven de belangrijkste ‘textile hubs’ in Bangladesh en Pakistan bezocht om er, met de steun van Vlaams minister-president Kris Peeters, de Belgische knowhow voor deze sector te promoten.

De plaatselijke textielindustrie was vooraf uitvoerig geïnformeerd over deze roadshow, onder meer via een grootschalige communicatiecampagne in de vakpers en op gespecialiseerde websites. Ook de Bangladesh Textile Mills Assocation, het Bengaalse ministerie voor Textiel, de Pakistan Textile Mills Assocation en het Pakistaanse ministerie voor Textiel steunden het initiatief.

Image

Tijdens de roadshow werd de delegatie verwelkomd door de Belgische economische diplomatie.

Tijdens de roadshow werd de delegatie verwelkomd door de Belgische economische diplomatie. Ambassadeur Peter Claes gaf tijdens een event in Lahore een speech voor een publiek van 170 personen. In die speech kaartte de ambassadeur onder meer het heikele punt aan van Schengen-visa voor Pakistaanse klanten die training wensen te volgen in België. Die visa-aanvraagprocedure is vandaag erg omslachtig voor Pakistani. De ambassadeur beloofde echter, in het kader van de bilaterale handelsrelaties, om met zijn nieuw team een constructieve houding te zullen aannemen ten aanzien van de visa-aanvragen. Hij beloofde ook meer ondersteuning tijdens de voorbereiding van de aanvraag, alsook de invoering van een spoedprocedure. Een ander heikel punt blijven multi-entry visa voor agenten die Pakistaanse klanten begeleiden.

De Belgische delegatie was tijdens de roadshow ook te gast in de privéwoning van de Belgische ereconsul in Lahore, Naseem Saigol. Ter gelegenheid van het Belgische bezoek aan Pakistan had de ereconsul een select publiek

The rest is reserved for Agoria members