Europese Commissie doet voorstel tot herziening R&TTE-richtlijn | Agoria

Europese Commissie doet voorstel tot herziening R&TTE-richtlijn

Published on 08/11/12 by Marc Cumps
De Europese Commissie heeft een voorstel uitgewerkt tot herziening van de richtlijn over radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE richtlijn 1999/5/EG). De huidige R&TTE-richtlijn is van toepassing op vrijwel alle apparatuur die gebruikmaakt van het radiofrequentiespectrum alsook op alle telecommunicatie-eindapparatuur. Typische voorbeelden zijn alle apparaten met ingebouwde ‘short range devices’ (zoals Bluetooth, RFID, enz.), radioterminals (bijv. gsm-handsets, enz.), vaste netwerkeindapparatuur (bijv. modems, PABX, enz.).

Met dit herzieningsvoorstel wenst de Europese Commissie:

  • het niveau van naleving van de richtlijn te versterken zodat iedereen toegang heeft tot radioproducten die zonder interferentie werken. Dit door bijvoorbeeld meer effectieve instrumenten ter beschikking te stellen van markttoezichtsautoriteiten en douane;
  • de richtlijn te verduidelijken, en dit in het bijzonder wat betreft de verplichtingen voor elke marktspeler (fabrikant, importeur, verdeler) en ook door aanpassingen aan het toepassingsgebied;
  • de richtlijn te vereenvoudigen, onder meer door het afschaffen van een aantal administratieve verplichtingen (zoals bijv. de kennisgeving van bepaalde producten).

Het voorstel zou tevens een aantal nieuwe specifieke eisen introduceren, zoals

  • verzekeren dat software alleen kan worden gebruikt met radioapparatuur nadat de conformiteit van deze bepaalde combinatie van software en de radioapparatuur aangetoond is;
  • interoperabiliteit met accessoires zoals laders.

Raadpleeg het herzieningsvoorstel  

The rest is reserved for Agoria members