Een norm is geen wet | Agoria

Een norm is geen wet

Published on 23/08/12 by Marc Cumps
De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland, heeft bepaald dat normen van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN-normen) geen door de overheid uitgevaardigde, algemeen verbindende voorschriften zijn. Normen zijn om die reden niet vrij van auteursrecht. Hiermee heeft de Hoge Raad het Nederlands Normalisatie Instituut in het gelijk gesteld in een geschil met bouwkundig adviesbureau Knooble. De uitspraak is nu onherroepelijk.

Knooble spande jaren geleden een rechtszaak aan tegen het Nederlands Normalisatie Instituut omdat het, verwijzend naar het Nederlands Bouwbesluit, niet langer wilde betalen voor de NEN-normen. Volgens Knooble zouden normen die bij wetgeving worden vernoemd gratis verkrijgbaar moeten zijn en zou het auteursrecht op normen daarom in strijd zijn met de Auteurswet. De bepaling in de Auteurswet dat wetgeving vrij van auteursrecht is, acht de Hoge Raad niet van toepassing op NEN-normen, ook niet als daarnaar in of bij wetgeving wordt verwezen.

Raadpleeg de uitspraak van de Hoge Raad.

(Bron: NEN)

The rest is reserved for Agoria members