Europese Commissie vraagt Europese inspanning ter bevordering van sleuteltechnologieën | Agoria

Europese Commissie vraagt Europese inspanning ter bevordering van sleuteltechnologieën

Published on 12/07/12
De wereldwijde markt voor sleuteltechnologieën (ST’s: de micro- en nano-elektronica, geavanceerde materialen, industriële biotechnologie, fotonica, nanotechnologie en geavanceerde fabricagesystemen) was in 2008 goed voor 646 miljard euro. In 2015 zal dit naar verwachting zijn gegroeid tot meer dan 1 000 miljard euro. Dit is een stijging van 54% — meer dan 8% van het bbp van de EU. Er wordt ook een snelle groei van de werkgelegenheid verwacht. Alleen al in de sector nanotechnologie zal het aantal banen in de EU naar verwachting toenemen van 160 000 in 2008 tot rond 400 000 tegen 2015.

Met een aandeel van meer dan 30% van alle octrooiaanvragen wereldwijd neemt Europa vandaag al de leiding in onderzoek en ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Toch lukt het de EU niet om deze stevige O&O-basis om te zetten in de eigen productie van goederen en diensten, en dit is nodig om groei en werkgelegenheid te stimuleren. Daarom heeft de Europese Commissie op 26 juni jl. opgeroepen tot een Europese inspanning ter bevordering van sleuteltechnologieën (ST's). De strategie die de Commissie ter zake voorstelt, moet de EU helpen om

  • gelijke tred te houden met haar belangrijkste internationale concurrenten, 
  • de economische groei in de EU te herstellen 
  • nieuwe banen te scheppen 
  • de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te pakken.

Sleuteltechnologieën zorgen voor veel, vaak hoogwaardige banen

De uitrol van ST's is van groot belang, zowel voor ons concurrentievermogen als om te kunnen reageren op de huidige grote maatschappelijke uitdagingen. De transversale en veelzijdige rol van ST's wordt

The rest is reserved for Agoria members