Agoria-standpunt over ontwerpverordening bescherming persoonsgegevens | Agoria

Agoria-standpunt over ontwerpverordening bescherming persoonsgegevens

Published on 10/05/12 by Ilse Haesaert
Op 25 januari 2012 publiceerde de Europese Commissie een ontwerp van verordening tot vaststelling van het algemene EU-kader voor gegevensbescherming. Deze ontwerpverordening moet op termijn de gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995 vervangen. In de voorbije weken hebben we in een reeks artikels de krachtlijnen van de ontwerpverordening toegelicht (zie verwante artikels).

Agoria heeft dit ontwerp grondig geanalyseerd en een standpunt opgesteld dat intussen aan de FOD Justitie werd bezorgd. De opmerkingen van Agoria zijn ook grotendeels opgenomen in het standpunt dat het VBO van zijn kant aan de FOD Justitie heeft voorgelegd.

De voornaamste bedenkingen en opmerkingen in het standpunt van Agoria hebben betrekking op de volgende punten:

  1. Te veel extra verplichtingen en een grotere administratieve last: bedreiging voor innovatie 
  2. Gedelegeerde handelingen: grote rechtsonzekerheid
  3. Redelijke meldingsplicht van inbreuken op gegevensbeveiliging
  4. Vereiste van expliciete toestemming en specifieke situatie werkgever-werknemer
  5. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen en bindende bedrijfsvoorschriften
  6. Belangrijkste vestiging en onestopshop
  7. Proportionele sancties en meer discretionaire bevoegdheid voor de nationale toezichthouders
  8. Uitzonderingsbepaling noodzakelijk voor netwerk- en informatiebeveiliging
  9. Specifieke bepaling met betrekking tot de arbeidsrechtelijke context.

Lees hier het standpunt van Agoria 
Image
.

De komende maanden zullen nog contacten worden gelegd met de Belgische permanente vertegenwoordiging die de positie van België tijdens de besprekingen in de Raad zal verdedigen. Het standpunt van de federatie zal ook aan Belgische Europarlementsleden worden bezorgd.

Overgangstermijn van twee jaar

De ontwerpverordening zal de komende tijd nog druk worden besproken op Europees niveau. Normaal mag worden verwacht dat dergelijke belangrijke dossiers op Europees niveau gemakkelijk

The rest is reserved for Agoria members