Horizon 2020: standpunt van Agoria | Agoria

Horizon 2020: standpunt van Agoria

Published on 11/01/12
Op 30 november 2011 heeft de Europese Commissie een pakket maatregelen gepresenteerd om onderzoek en innovatie in Europa te stimuleren en het Europees concurrentievermogen te versterken:

  • Horizon 2020, een programma voor onderzoek en innovatie ter waarde van 80 miljard euro.
  • Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), dat 2,8 miljard euro zal ontvangen in het kader van Horizon 2020.
  • Een nieuw aanvullend programma om het concurrentie- en innovatievermogen van KMO’s te stimuleren met een extra budget van 2,5 miljard euro (via het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie - CIP).

De financieringsprogramma’s hebben betrekking op de periode van 2014 tot 2020. Het voorstel staat dit jaar op de agenda van het Europees Parlement.

Agoria heeft in overleg met zijn leden een standpunt over het Horizon 2020-voorstel bepaald. Dat standpunt heeft zowel betrekking op de structuur van het programma als op de regels voor deelname, met inbegrip van de financiële regels en de regels inzake intellectuele eigendomsrechten.

Raadpleeg ons standpunt over Horizon 2020 
Image

We hebben ons standpunt ook overgemaakt aan de bevoegde instanties, als input voor het officiële Belgische standpunt dat normaal gezien deze maand wordt opgemaakt.

The rest is reserved for Agoria members