Productveiligheid: gids voor correctieve acties gepubliceerd | Agoria

Productveiligheid: gids voor correctieve acties gepubliceerd

Published on 20/12/11 by Marc Cumps
De nieuwe gids ‘Productveiligheid in Europa: Gids voor corrigerende acties’ geeft producenten en distributeurs van consumentenproducten advies over wat ze moeten doen als een product dat ze op de markt hebben gebracht, onveilig blijkt te zijn.

De gids bevat onder meer suggesties en aanbevelingen over:

  • manieren om de risico’s te beoordelen,
  • terugroepprocedures en de verspreiding van informatie en waarschuwingen,
  • de vervanging van het product bij de consument thuis en de herziening van bedrijfsprocessen (bv. met betrekking tot productontwerp, productie en kwaliteitscontrole).

Deze gids kwam tot stand met de steun van de toezichthoudende autoriteiten in de Europese lidstaten en van diverse consumenten- en brancheorganisaties binnen de Europese Unie.

Download hier gratis de gids ‘Productveiligheid in Europa: Gids voor corrigerende acties’ (Engels)

The rest is reserved for Agoria members