Horizon 2020: 6 nieuwe initiatieven van Europees Instituut voor Innovatie en Technologie | Agoria

Horizon 2020: 6 nieuwe initiatieven van Europees Instituut voor Innovatie en Technologie

Published on 06/12/11
Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) gaat in de periode 2014-2020 zes nieuwe kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) creëren. Dat zijn grensoverschrijdende innovatiecentra waarmee het instituut innovatie en ondernemerschap in de EU wil stimuleren.

De Europese Commissie heeft in het komend financieel raamprogramma een bedrag van 2,8 miljard euro (3,2 miljard euro rekening houdend met de verwachte inflatie) uitgetrokken om het EIT te helpen de bestaande KIG’s met betrekking tot klimaatverandering, duurzame energie en ICT uit te breiden en hun ontwikkeling te consolideren.

De Commissie wil de nieuwe KIG's in twee fasen opzetten:

 • De eerste groep KIG’s gaat in 2014 van start en zal zich over de volgende thema's buigen:
  • innovatie voor gezond leven en actief ouder worden (verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van burgers van alle leeftijden); 
  • food4future (een duurzame voedselketen, van boer tot bord); 
  • grondstoffen (duurzame exploitatie, winning, verwerking, recycling en vervanging van grondstoffen).
 • De tweede groep KIG’s gaat in 2018 van start en zal zich over de volgende thema’s buigen:
  • industrie met hoge toegevoegde waarde (ontwikkeling van meer concurrerende, duurzame en milieuvriendelijke fabricageprocedés); 
  • slimme, veilige samenlevingen (de beveiligingshiaten van Europa aanpakken door de ontwikkeling en invoering van innovatieve ICT-oplossingen); 
  • stedelijke mobiliteit (zorgen voor een groener, meer inclusief, veiliger en slimmer systeem voor stedelijke mobiliteit).

Bovenstaande thema's werden gekozen op basis van door de Commissie gedefinieerde criteria, na een openbare raadpleging van de innovatiegemeenschap. De thema’s liggen in de lijn van de zes prioritaire thema’s binnen de pijler Sociale Uitdagingen van het Horizon 2020-programma.

Over

The rest is reserved for Agoria members