Fiscale administratie neemt belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden in het vizier | Agoria

Fiscale administratie neemt belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden in het vizier

Published on 11/10/11 by Hilde Thys

De fiscus wordt strenger

De jongste maanden zijn er ontwikkelingen gaande die het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden, zoals gedefinieerd in de omzendbrief van 8 augustus 1983, in het gedrang dreigen te brengen. Vooral buitenlandse kaderleden en specialisten die al ettelijke jaren in België verblijven, dreigen hun speciaal fiscaal statuut te verliezen.

De fiscale administratie staat er immers steeds nadrukkelijker op dat de tewerkstelling in België van tijdelijke aard is en dat de betrokken kaderleden persoonlijke en economische banden met hun land van herkomst behouden.

Het ziet ernaar uit dat de dossiers van expats die dit speciaal fiscaal statuut genieten en die al 8 à 10 jaar in België werken, de komende maanden automatisch zullen worden doorgelicht door de Dienst Directeur ‘Buitenland’.

Welke gevolgen voor uw expats?

Wilt u meer weten over deze ontwikkelingen en over de mogelijke gevolgen daarvan voor uw expats? Schrijf dan in voor het seminarie ‘Internationale fiscaliteit in de praktijk’ van ISIS-Consult op donderdag 20 oktober a.s.. Wees er wel vlug bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

U kunt zich rechtstreeks inschrijven bij Virginie Walschaerts (zie hierna) of via het inschrijvingsformulier.

ISIS-Consult is een dienst van Agoria die tegen betaling sociaal-juridische en fiscale vragen en problemen met een internationale dimensie behandelt. Meer informatie over het aangeboden diensten en de tarieven vindt u op  www.isis-consult.be of kunt u verkrijgen door te mailen naar secretariat@isis-consult.be.

The rest is reserved for Agoria members