Parasiteren op andermans naam: zijn er grenzen aan online ‘keyword advertising’? | Agoria

Parasiteren op andermans naam: zijn er grenzen aan online ‘keyword advertising’?

Published on 09/09/11 by Beatrice Vanden Abeele
Bij het intikken van uw handelsnaam, merk- of vennootschapsnaam in Google kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan. Via de betalende zoekmachine-advertentiedienst Google Adwords kan een adverteerder immers vrij bepaalde trefwoorden (‘keywords’) opgeven. Als een internetgebruiker die trefwoorden vervolgens in Google intikt, verschijnt naast de natuurlijke zoekresultaten ook een advertentielink naar de website van de adverteerder. Zo kan een concurrerend bedrijf uw merk- of handelsnaam opgeven als trefwoord, waardoor zijn advertentie verschijnt telkens wanneer uw merk- of handelsnaam in de zoekmotor ingetikt wordt.

Zijn er grenzen aan dergelijke praktijken?

Het Europees Hof van Justitie heeft zich in zijn antwoord op verschillende prejudiciële vragen over deze kwestie uitgesproken. Het Hof stelt dat de houder van een merk een adverteerder (de concurrerende onderneming) kan verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk of gelijkaardig is aan dat merk en dat door de adverteerder zonder toestemming werd geselecteerd, reclame te voeren op voorwaarde dat die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de producten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder, dan wel integendeel van een derde. Er moet dus verwarring bestaan over de herkomst van de geadverteerde goederen of diensten, bv. wanneer de advertentie de indruk geeft dat er tussen de adverteerder en de merkhouder een economische band bestaat, of wanneer de advertentie vaag blijft over de herkomst van de goederen.

Wat de exploitant van de zoekmotor (Google) betreft, wordt gesteld dat deze niet aansprakelijk is voor deze

The rest is reserved for Agoria members