Grensarbeid in België en Frankrijk: omzendbrief verduidelijkt nieuwe regeling | Agoria

Grensarbeid in België en Frankrijk: omzendbrief verduidelijkt nieuwe regeling

Published on 05/04/11 by Hilde Thys
De fiscale administratie verduidelijkt in een omzendbrief van 21 maart jl. de tussen België en Frankrijk afgesproken nieuwe grensarbeidersregeling. Deze nieuwe regeling werd vastgelegd in een avenant bij het Belgisch-Franse dubbelbelastingverdrag. Het avenant werd ondertekend op 12 december 2008. (zie verwante artikels)

De pas gepubliceerde omzendbrief bevat verduidelijkingen bij een aantal punten uit het avenant, maar is ook bedoeld om te wijzen op het belang van het jaar 2011 in deze grensarbeidersregeling. Bovendien staan in de tekst heel wat praktische voorbeelden.

Scharnierjaar 2011

Het jaar 2011 is voor de grensarbeiders een scharnierjaar. Alleen de werknemers die aan alle voorwaarden van het stelsel voldoen op 31 december 2011, zullen vanaf 1 januari 2012 van dit stelsel kunnen blijven genieten. Na die datum zullen er dus geen nieuwe grensarbeiders meer bijkomen (met uitzondering van seizoensarbeiders).

Die voorwaarden kunnen als volgt worden samengevat:

  • De werknemer heeft zijn enige vaste woonplaats in de Franse grensstreek.
  • De werknemer mag de toegestane grensstreek slechts een beperkt aantal dagen per jaar verlaten in het kader van de uitoefening van een bezoldigde activiteit. De limiet ligt, behoudens uitzonderingen, op maximaal 30 dagen per jaar voor 2011.
  • De werknemer had geen woonplaats in België op 31 december 2008.

Administratieve verduidelijkingen

Voorts wordt in de omzendbrief onder meer op enkele belangrijke administratieve punten gewezen:

  • Een Belgische werkgever moet dagelijks een register bijhouden van werknemers die bij de uitoefening van hun arbeidsactiviteiten de toegestane grensstreek hebben verlaten. Ook moet hij op uiterlijk 31 maart van het volgende jaar aan de fiscale

The rest is reserved for Agoria members