IEC introduceert nieuwe benadering voor productveiligheidsnormering | Agoria

IEC introduceert nieuwe benadering voor productveiligheidsnormering

Published on 06/01/11 by Marc Cumps
De internationale elektrotechnische normalisatieorganisatie IEC heeft in 2010 de norm IEC 62368-1 ‘Audio/video, informatie- en communicatietechnologie apparatuur. Deel 1 – veiligheidsvoorschriften’ gepubliceerd. Deze norm is opmerkelijk omdat hij ingrijpend verschilt van het eerdere werk van de IEC op het vlak van productveiligheidsnormering.

Door de convergentie van technologie was de noodzaak ontstaan om de veiligheidsvereisten te harmoniseren in een nieuwe norm ter vervanging van productspecifieke normen zoals IEC 60065 (voor consumentenelektronica) en IEC 60950-1 (voor ICT-apparatuur). Bovendien moeten de veiligheidsvereisten gelijke tred houden met de snelle technologische ontwikkelingen voor deze producten.

In het verleden waren IEC-normen typisch voorschrijvend en beschreven ze specifieke constructies. Een traditionele norm beschrijft bijvoorbeeld de exacte afmetingen van de ventilatieopeningen van een product die moeten worden gerespecteerd om het product aan de veiligheidsvereisten te laten beantwoorden. Zulke voorschriften kunnen beperkingen inhouden voor nieuwe productdesigns en technische ontwikkelingen tegenhouden.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe norm werd overgestapt van een productgedreven veiligheidsanalyse naar een systematische identificatie en analyse van de gevaren volgens een zogenaamde HBSE-benadering (Hazard Based Safety Engineering). De nieuwe norm IEC 62368-1 vermeldt duidelijk de aangepakte risico’s en de principes voor naleving. In de mate van het mogelijke zijn ook de nalevingsbeschrijvingen performantiegebaseerd. Om het testen te kunnen beperken, zijn er echter ook aanvaardbare constructies voorzien die een ontwerper desgewenst kan gebruiken.

Een vergelijkende tabel 
Image
 illustreert duidelijk de verschillen in benadering tussen de huidige productveiligheidsnormen en IEC 62368-1 (Bron: IEC).

The rest is reserved for Agoria members