Het roer moet om bij IEC | Agoria

Het roer moet om bij IEC

Published on 26/11/10 by Marc Cumps
De persoonlijke energiebehoefte groeit snel en het elektrische aandeel daarin nog sneller. Bovendien groeit de wereldwijde bevolking in snel tempo. De IEA (International Energy Agency) verwacht dat zonder ingrijpende maatregelen, de elektriciteitsbehoefte in de wereld zal verdrievoudigen tegen 2050.

Omdat elektriciteit de meest regelbare vorm van energie is, is de IEC (de internationale organisatie voor elektrotechnische normen) van mening dat een intelligent en economisch gebruik van elektriciteit een van de belangrijkste factoren is om dit moeilijke vraagstuk te beheersen.

Om de opwekking, het transport en vooral het gebruik van elektriciteit efficiënter te maken, moeten producten in samenhang met elkaar worden bekeken. Het gebruik van elektrische producten heeft immers een grote invloed op de achterliggende systemen (zoals in een gebouw het elektriciteitsnet, de uitstoot van schadelijke stoffen, enz.). Er is dus nood aan internationaal geaccepteerde normen voor dergelijke systemen.

De IEC kan in zijn huidige vorm die normen echter niet leveren. Tot nog toe was de IEC vooral bezig met normalisatie, ter bevordering van de veiligheid en interconnectiviteit van producten en installaties. Om het energievraagstuk tegemoet te treden, is deze productgeoriënteerde benadering niet meer voldoende. Ook binnen de IEC kan alleen vooruitgang worden geboekt als wordt uitgegaan van de toepassing in samenhang met de omgeving. Het technische werk binnen de IEC moet hiervoor worden omgevormd naar systeemgerichte clusters van toepassingsgerichte oplossingen.

Beknopte nota 

Image
 over de strategische reflectie binnen de IEC om in te spelen op de energie-uitdagingen.

Coping with the Energy Challenge The IEC’s role from 2010 to 2030

(39 blz.)
Executive summary (11 blz.)

The rest is reserved for Agoria members