Europese Commissie wil agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging versterken | Agoria

Europese Commissie wil agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging versterken

Published on 07/10/10 by Ilse Haesaert
In de Digitale Agenda pleit de Europese Commissie voor maatregelen die het vertrouwen en de veiligheid op internet moeten verhogen. Een eerste concrete aanzet is een voorstel van verordening met betrekking tot de versterking van het Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA). Ook presenteerde de Europese Commissie een voorstel van richtlijn met betrekking tot de aanpak van cybercriminaliteit.

De Europese Commissie ziet heil in een grondige uitbreiding en versterking van ENISA. Dit agentschap werd in 2004 opgericht voor 5 jaar. Het mandaat werd onlangs verlengd tot maart 2012. ENISA heeft nu 2 duidelijke taken:

  1. Ondersteuning, expertise en advies verlenen aan de Europese instellingen en aan de verschillende lidstaten.
  2. De uitwisseling van best practices en de samenwerking tussen de private en de overheidssector vergemakkelijken. ENISA heeft onder meer best practice-adviezen gepubliceerd over de oprichting en werking van Computer Emergency Response Teams (CERT). Het Belgisch Nationaal Computer Emergency Response Team bestaat sinds vorig jaar (zie verwant artikel).

Het nieuwe voorstel van verordening bevat onder meer de volgende maatregelen:

  1. Een verdere uitbreiding van het ENISA-mandaat voor vijf jaar (dus tot en met 2017).
  2. Meer flexibiliteit en de mogelijkheid om prioriteiten te bepalen.
  3. Een betere afstemming van ENISA op nieuwe Europese wetgevende initiatieven.
  4. Een rol voor ENISA in de strijd tegen cybercriminaliteit, door ook instellingen die waken over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gerechtelijke autoriteiten bij de werking van het agentschap te betrekken.
  5. Meer efficiëntie door minder complexe interne procedures.
  6. Meer financiële en menselijke middelen.

De Europese Commissie vreest de discussie met het Europees

The rest is reserved for Agoria members