In de Raad van Bestuur | Agoria

In de Raad van Bestuur

Published on 05/06/10 by Peter Ansoms
Onder voorzitterschap van Christ’l Joris heeft de Raad van Bestuur van Agoria op maandag 31 mei een eerste keer in zijn nieuwe samenstelling vergaderd. Ten behoeve van de nieuwe leden werden de rol, bevoegdheden en werking van de Raad in het kort toegelicht. De leden van de Raad werden ook uitgenodigd zich kort aan elkaar voor te stellen. Daarna  werden o.a. de volgende punten behandeld :

Ontwerp van Agoria-memorandum voor de verkiezingen

Agoria steunt de eisen en aanbevelingen uit het verkiezingsmemorandum dat het VBO vorige week bekendmaakte onder de titel ‘Reset & Go. Hervormen om te groeien’ 
Image
. (pdf, 2,7 MB)

De leden van de Raad stemden in met de inhoud van de verkiezingsspecial van Agoria Xpress die gisteren werd verstuurd. Daarin worden 10 sectorspecifieke maatregelen voorgesteld die complementair zijn met de voorstellen van het VBO en op de agenda van de volgende regering zouden moeten komen.

Verkiezingsspecial van Agoria Xpress

MIT-conferentie ‘Achieving Growth through Strategic Innovation’

Op 12 en 13 oktober a.s. organiseren Agoria en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Brussel voor de derde maal samen een internationale conferentie over innovatie en innovatiebeleid. De Raad keurde het budget voor dit prestigieuze initiatief goed.

Federale verkiezingen

Na afloop van de vergadering blikten Yves Desmet, politiek hoofdredacteur van De Morgen, en Christian Laporte, politiek journalist bij La Libre en veelgevraagd commentator bij de VRT, vooruit op de federale verkiezingen van zondag 13 juni.  

The rest is reserved for Agoria members