Agoria ICT verheugd om Europese Digitale Agenda | Agoria

Agoria ICT verheugd om Europese Digitale Agenda

Published on 22/05/10 by Ilse Haesaert
Op 19 mei 2010 heeft Europees Commissaris Neelie Kroes de Digitale Agenda voorgesteld. De Digitale Agenda is het eerste van de zeven vlaggenschipinitiatieven in het kader van de ‘Europe 2020’-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Het actieplan zal heel wat concrete voordelen opleveren zoals vlottere elektronische betalingen en elektronische facturering, snelle verspreiding van telegeneeskunde en energie efficiënte verlichting.

Agoria ICT is blij dat de Europese Commissie met de Digitale Agenda het potentieel van ICT wil benutten om oplossingen te bieden voor de maatschappelijke en economische uitdagingen. Om nu echter tot concrete acties en realisaties te komen, blijft een belangrijke taak weggelegd voor zowel de Europese Commissie als de Belgische overheden.

Zeven actieterreinen

“Wij moeten de digitale revolutie in het teken stellen van de Europese burgers en bedrijven, en het potentieel van informatie en communicatietechnologieën (ICT’s) optimaal benutten om de werkgelegenheid, de duurzaamheid en de sociale inclusie te stimuleren”, zei Neelie Kroes bij de voorstelling van de Digitale Agenda. Om dat doel te bereiken, zijn in het plan zeven prioritaire actieterreinen gedefinieerd:

  • Totstandkoming van een digitale interne markt om de vereffening, het beheer en de grensoverschrijdende licentieverlening voor auteursrechten te vergemakkelijken en om te zorgen voor vlottere elektronische betalingen, elektronische facturering en online geschillenbeslechting.
  • Verbetering van de interoperabiliteit en normalisatie. Om te kunnen creëren, combineren en innoveren hebben mensen nood aan open standaarden en interoperabiliteit tussen ICT producten en diensten.
  • Versterking van het vertrouwen in en de beveiliging van het internet. Er is nood aan een beter gecoördineerde Europese

The rest is reserved for Agoria members