Nieuwe Europese telecomregels gepubliceerd | Agoria

Nieuwe Europese telecomregels gepubliceerd

Published on 08/01/10 by Ilse Haesaert
Op 18 december 2009 werden de nieuwe EU-telecomregels in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. De richtlijnen, nl. de beter-regelgevenrichtlijn en de burgerrechtenrichtlijn, moeten tegen juni 2011 in de 27 lidstaten zijn omgezet in nationale wetgeving. De Verordening tot oprichting van de nieuwe Europese telecomautoriteit, het ‘orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie’ (BEREC) genaamd, is rechtstreeks toepasselijk en treedt twintig dagen na publicatie in werking.

Veranderingen als gevolg van het nieuwe EU-kader

  1. Oprichting van de nieuwe Europese telecomautoriteit BEREC
    Het BEREC moet zorgen voor consistente regelgeving in heel Europa om de Europese telecommarkt te versterken. Vanaf het voorjaar van 2010 zal het BEREC de nationale telecomregelgevers en de Europese Commissie helpen om ervoor te zorgen dat telecomdiensten in de hele EU kunnen worden geleverd onder consistente en concurrerende voorwaarden. Er moet immers “zeer zorgvuldig rekening worden gehouden met door het BEREC gegeven adviezen en gemeenschappelijke standpunten”.

    Het BEREC bestaat uit de hoofden van de 27 nationale telecomregelgevers en vervangt de weinig gestructureerde en transparante ‘European Regulators Group’ (ERG). De beslissingen van het BEREC moeten worden genomen door een tweederde meerderheid van de 27 regulatoren. In geval van een advies ten aanzien van het onderzoek door de Commissie van maatregelen betekend door regulatoren volstaat echter een gewone meerderheid. De definitieve zetel van het BEREC moet wel nog worden bepaald. Daarvoor is een overeenkomst tussen de overheden van alle 27 lidstaten nodig.

  2. Stimulering van de concurrentie en investeringen in netwerken van de toekomst (draadloos of via glasvezel)

The rest is reserved for Agoria members