Gewestelijke en federale werkgeversorganisaties ondertekenen solidariteitspact | Agoria

Gewestelijke en federale werkgeversorganisaties ondertekenen solidariteitspact

Published on 12/03/08 by Peter Ansoms

Om de welvaart en de solidariteit te behouden moeten in ons land 500 000 nieuwe jobs worden gecreëerd tegen 2020. Dat is de kern van het solidariteitspact dat de drie gewestelijke werkgeversorganisaties - BECI, VOKA en de UWE - hebben opgesteld en door het VBO, Unizo en de UCM mee werd ondertekend.

Als prioriteiten voor de federale regering die op 23 maart zal aantreden zien de werkgevers o.a.

  • het stimuleren van ondernemerschap
  • een betere werking van de arbeidsmarkt 
  • een efficiëntere overheid

De ondertekenende organisaties verbinden zich ertoe het federaal regeerakkoord samen te toetsen aan het solidariteitspact. Ze willen met de federale en gewestelijke regeringen samenwerken om de beoogde doelstellingen inzake jobcreatie en werkzaamheidsgraad ook effectief te realiseren.

Solidariteitspact - Behoud van welvaart en solidariteit 

Image

The rest is reserved for Agoria members