Regelgeving m.b.t. arbeidsplaatsen | Agoria

Regelgeving m.b.t. arbeidsplaatsen

Published on 24/02/04 by Wouter Vandessel

Boek III van de codex over het welzijn op het werk behandelt de bepalingen rond arbeidsplaatsen:

  • Titel 1: Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen;
  • Titel 2: Elektrische installaties;
  • Titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen;
  • Titel 4: Ruimten met risico's voor een explosieve atmosfeer;
  • Titel 5: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen;
  • Titel 6: Veiligheids- en gezondheidssignalering.

Meer info over arbeidsplaatsen vindt u hier.

The rest is reserved for Agoria members