Homologatie van voertuigen, systemen en onderdelen - COP Conformity Of Production | Agoria

Homologatie van voertuigen, systemen en onderdelen - COP Conformity Of Production

Published on 22/08/15 by Sébastien Paternotte

Overeenstemming van de Productie
Meer details zijn terug te vinden in de bijlage IV van de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr 1322/2014.
De vereisten zijn identiek voor de Kaderrichtlijn 2007/46 – en Verordening 168/2013

  • Flow
   Alvorens een EG-typegoedkeuring te verlenen, dient de goedkeuringsinstantie na te gaan of de fabrikant adequate maatregelen en procedures heeft vastgesteld voor een effectieve controle, zodat de vervaardigde voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden met het goedgekeurde type overeenstemmen.
   De fabrikanten zijn jegens de goedkeuringsinstantie verantwoordelijk voor alle aspecten van de goedkeuringsprocedure en voor het waarborgen van de overeenstemming van de productie, ongeacht of zij al dan niet rechtstreeks bij alle fasen van de bouw van een voertuig, systeem, component of technische eenheid betrokken zijn. Zie ook de presentatie 
   Image
   van AIB Vinçotte aangaande Conformiteit van Productie.

  • Aanvraag
   Dit proces start met de aanvraag van een eerste beoordeling COP. Deze aanvraag eerste beoordeling wordt aan de betreffende goedkeuringsinstantie gericht 
   (aanvraagformulier MOW VL  
   Image
   - aanvraagformulier SPW-FR 
   Image
   ). Daarin dient u duidelijk de “Scope” te vermelden; welke type voertuigen, systemen, componenten of technische producten u wenst op vervaardigen op deze of andere sites.
   Tevens dient u aan te stippen welke betrokken regelgeving u tijdens het productieproces zal toepassen / beïnvloeden.

  • Beoordelingsaudit
   Aansluitend zal de betrokken goedkeuringsinstantie of geaccrediteerde technische dienst 
   Image
   een beoordelingsaudit uitvoeren van uw management systeem aan de hand van een checklist. Aan welke vereisten uw management systeem moet voldoen vindt u terug in de presentatie van KIWA 
   Image
   . Hierbij vindt u ook een voorbeeld van de checklists eerste beoordeling zoals door KIWA (KIWA checklist 
   Image
   ) en AIB Vinçotte (AIB checklist 
   Image
   ) gebruikt tijdens de audit.
   Na de positieve evaluatie van het productiesysteem wordt een COP attest toegekend. Deze is op heden slechts voor 1 jaar geldig. De fabrikant dient zelf tijdig een nieuwe afspraak te maken voor het verlengen van de bestaande COP erkenning (3 maand voor vervaldatum). Deze aanvraag gebeurt met het identieke document als eerste beoordeling en wordt gericht aan de goedkeuringsinstantie. Er kan ten allen tijde een uitbreiding van de Scope aangevraagd worden, ook hiervoor gebruikt met hetzelfde aanvraagformulier.

  • Opvolging
   De instantie die de typegoedkeuring heeft verleend, kan te allen tijde in elk productiebedrijf de toegepaste methoden voor controle van de conformiteit van de productie verifiëren door middel van periodieke verificaties. De fabrikant moet daartoe toegang verschaffen tot productie-, inspectie-, test-, opslag- en distributievestigingen en alle noodzakelijke gegevens verstrekken over de documentatie en gegevens van het kwaliteitsbeheersysteem.

  • Gepersonaliseerde COP White Paper & Coaching
   Via een persoonlijke coaching- en begeleidingstraject in combinatie met een goedgekeurd model COP kwaliteitshandboek worden de geïnteresseerde bedrijven klaargestoomd voor een succesvolle eerste beoordeling van COP-erkenning. 
   Dit pakket is vooral bedoeld voor bedrijven waarvan het management de doelstelling heeft een COP-erkenning (Conformity Of Production) te behalen, zoals vereist volgens de diverse kaderrichtlijnen (2007/46 – 167/2013 – 168/2013 – motorvoertuigen, landbouwvoertuigen en twee-, drie- of vierwielige motorvoertuigen) en noodzakelijk voor het afleveren van COC voor typedeelgoedkeuringen en/of voor volledige voertuigen die erkend worden in de diverse Europese lidstaten. 
   Het aangeboden kwaliteitshandboek vormt de ruggengraat voor het opstellen van een gepersonaliseerd handboek.
   Het bevat de structuur en de nodige elementen voor het opstellen van een eigen kwaliteitshandboek die door het bedrijf zelf aangevuld dient te worden om aan een de audit te voldoen. Met andere woorden het handboek bevat de volledige structuur en noodzakelijk in te vullen elementen, het bedrijf zelf vervolledigt het gepersonaliseerde handboek door middel van het schrijven en implementeren van de procedures en controledocumenten.

  • FAQ
   Veel gestelde vragen 
   Image
   .

Was this article useful?