Construction: Towards an Inclusive Digital Strategy | Agoria

Construction: Towards an Inclusive Digital Strategy

Image
Published on 06/02/18 by Nathalie Nicolas
Een workshop van CECE en vertegenwoordigers van de bouwnijverheid, over de impact van digitalisering voor de bouw. Schrijf in!

Image

Ook voor de bouw, een sector met op Europees niveau zo’n 3 miljoen bedrijven en meer dan 18 miljoen werknemers, zal de digitalisering ontwrichtend werken. Door verbintenissen aan te gaan op het vlak van circulaire economie en klimaatverandering moet de bouw de digitalisering omarmen, teneinde meer te doen met minder.

De technologische mogelijkheden zijn alleszins enorm: van de toepassing van BIM in de ontwerpfase, tot drones voor geologisch onderzoek, van IoT-sensoren tot big data, van zelfrijdende bouwmachines tot een digitale CE-markering voor bouwproducten,…

Om de digitale transformatie van de bouw vlot te laten verlopen moeten alle spelers uit de waardeketen erbij betrokken worden en hun acties op elkaar afstemmen. Dat zou dan kunnen uitmonden in een gemeenschappelijke visie op een Europese strategie voor de digitalisering in de bouw.

Deze workshop vindt plaats op 22 februari van 16.30 tot 18.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. De workshop wordt door de Europese Commissie erkend als een officieel event in het kader van de EU Industry Day 2018.

Programma

16h30   Opening speech | Emil KARANIKOLOV, Bulgarian Minister of Economy, EU Council Presidency

16h45   Impulse statement on Digitising European Industry | Max LEMKE, Head of Unit, DG Connect

17h00   A sectoral approach to Digital Construction | Fulvia RAFFAELLI, Head of Unit, DG GROW

17h15    Industry getting together - Presentations and debate Enrico PRANDINI, CECE President

  • Kjetil TONNING, FIEC President Elect
  • Cédric de MEÊUS, LafargeHolcim, Construction Products Europe
  • Philip VAN NIEUWENHUIZEN, EBC

Moderated by Erik SJÖDIN, McKinsey (tbc)

18h00    Conclusion

Klik hier om in te schijven. Selecteer ‘Construction – towards an inclusive digital strategy’.

Was this article useful?