Anti-corruptie is geen eenvoudige aangelegenheid. Het spreekt voor zich dat de meeste bedrijven te goeder trouw zijn en er geen corrupte praktijken op nahouden. Maar het wordt steeds belangrijker om ook wat verder te kijken en ervoor te zorgen dat u als bedrijf niet een van de volgende excuses moet inroepen wanneer uw bedrijf in verband wordt gebracht met corruptie.


1/ "Ik wist niet dat dit corruptie was!"

Corruptie definiŽren is niet eenvoudig. Er bestaat dan ook niet echt een algemeen en internationaal aanvaarde definitie. De meeste duidelijke vormen van corruptie kan iedereen gemakkelijk herkennen of zich voor de geest halen. Maar er zijn ook meer subtiele vormen van corruptie die minder alarmbellen doen rinkelen.

Zo zal u geen aktentas vol bankbiljetten overhandigen... maar wanneer kan men wel een protoype van een bepaald product uitlenen aan een eventuele zakenrelatie en wanneer niet? Of wat met ideeŽn om aan bepaalde beÔnvloeding te doen die uiteindelijk niet werden uitgevoerd?

2/ "U verstaat niet hoe zakendoen er hier aan toegaat."

Het is lang niet overal even gemakkelijk om zaken toe doen en er bestaan heel wat culturele verschillen tussen onze eigen Belgische omgeving en tal van onze exportmarkten. Maar hoewel die verschillen erkennen vaak noodzakelijk is om internationaal succesvol te zijn, mag het ook geen excuus worden dat u misschien veel verder leidt dan u aanvankelijk zou denken.

Dit is vooral een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven die starten met het betreden van nieuwe markten of nieuwe werknemers van internationaal opererende bedrijven.

3/ "Als wij het niet doen, doen anderen het."

Aantrekkelijke opportuniteiten voor uw bedrijf waar ook andere bedrijven sterk op azen zijn een typische context waarin mensen dit excuus zouden kunnen inroepen. Dit is des te meer het geval als er voor bepaalde betrokken personen incentives aan vasthangen, zoals bonussen of commissielonen.

In dergelijke gevallen kan het eventuele anti-corruptiebeleid van een bedrijf in conflict komen met de prestatiedrang of verloningsmodel van bijvoorbeeld het verkoopsdepartement. Gelet op de afstand tot het hoofdkwartier van het bedrijf wordt het anti-corruptiebeleid in dergelijke gevallen vaak gemakkelijk opzij geschoven.

4/ "Ik weet niet hoe om te gaan met corruptie."

Weten wat corruptie is of corrupte praktijken herkennen is nog niet hetzelfde als er op de juiste manier mee omgaan. Mensen kunnen bang zijn om dit binnen een team of in de hiŽrarchie aan te kaarten omdat ze denken dat dit niet past binnen de visie van het team of van die overste, of omdat die misschien gewoon betrokken partij zijn.

Het kan zijn dat er binnen een bedrijf geen procedures zijn uitgewerkt om corruptie te signaleren, laat staan dat er bescherming bestaat voor mensen die dat ook effectief doen.

5/ "Ons bedrijf kan zich geen anti-corruptiebeleid veroorloven."

In heel wat organisaties en bedrijven is het gebrek aan mensen of financiŽle middelen een van de belangrijkste drijfveren tot het maken van keuzes. Het voeren van een anti-corruptiebeleid lijkt dan voor heel wat decision makers niet de meest aantrekkelijke optie. Dat levert immers niet direct meer winst op, legt extra interne regels op en sommigen zullen ook het nut ervan in vraag stellen.

Onderschat echter niet de schade die uw bedrijf kan lijden indien er sprake is van corruptie. Naast boetes zijn er ook reputatieschade en het risico om op tal van zwarte lijsten komen te staan die u bedrijf zullen uitsluiten van toekomstige opportuniteiten. Bovendien hoeft een anti-corruptiebeleid niet per se heel erg duur of ingewikkeld te zijn.

Op 31 mei ( + nog een halve dag in december) organiseert Agoria een Academy over anti-corruptie. Deze academy is gericht op personen die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn om een anti-corruptiebeleid te ontwikkelen en de de opleiding aan het personeel te geven of organiseren.

Tijdens deze academy zullen we in detail stilstaan bij:

  1. Het juridische kader van anti-corruptie.
  2. Hoe u de conformiteit binnen uw bedrijf kan organiseren.
  3. Een reeks ficitieve case studies op basis waarvan u aan de slag kan binnen uw onderneming.
  4. Hoe u binnen uw bedrijf het belang van anti-corruptie in de het beleid en in de praktijk kan benaderukken.

Schrijf u hier†in voor de Academy Anti-Corruptie (Train the trainer)

Bron: Alliance for Integrity, No Excuses! Countering the 10 most common excuses for corrupt behaviour. A pocket guide for business practitioners.