IHE Belgium, de eHealth interoperabiliteitswerkgroep binnen de pijler Normalisatie van het Expertisedomein Regelgeving & Normalisatie, organiseert in 2020 een reeks opleidingen. Interesse? Bekijk de lijst en schrijf u in!


Deze cursussen zijn geschikt voor projectmanagers, IT-architecten en software developers actief in eHealth, maar ook voor medewerkers uit ziekenhuizen en zorginstellingen. De diverse doelgroep zorgt voor interessante discussies tijdens de bijeenkomsten. Het doel van de cursussen is dan ook niet alleen leren, maar ook het delen van kennis en ervaring. De cursussen worden in het Engels gegeven door ervaren trainers en vinden plaats in BluePoint Brussels.

Volgende cursussen staan op het programma in 2020. Klik op de links voor meer informatie en om u in te schrijven:


An introduction course to healthcare interoperability standards (HL7/IHE/DICOM)    maandag 27 april 2020

Waarvoor staan de HL7-, DICOM- en IHE- (Integrating the Healthcare Enterprise) standaarden? Hoe kunnen deze worden ingezet om zorgprocessen te ondersteunen? Deze cursus biedt een overzicht van de meest gebruikte standaarden voor het uitwisselen van gegevens in de zorgsector.


HL7 FHIR Overview training course   dinsdag 28 en woensdag 29 april 2020

Deze tweedaagse HL7-cursus is primair bestemd voor degenen die betrokken zijn bij de implementatie, uitrol en support van applicaties die gebruik maken van de HL7 FHIR-specificatie.


An introduction course to healthcare interoperability standards (HL7/IHE/DICOM ) – woensdag 16 september 2020

Waarvoor staan de HL7-, DICOM- en IHE- (Integrating the Healthcare Enterprise) standaarden? Hoe kunnen deze worden ingezet om zorgprocessen te ondersteunen? Deze cursus biedt een overzicht van de meest gebruikte standaarden voor het uitwisselen van gegevens in de zorgsector.


HL7 FHIR Overview training course – donderdag 17 en vrijdag 18 september 2020 

Deze tweedaagse HL7-cursus is primair bestemd voor degenen die betrokken zijn bij de implementatie, uitrol en support van applicaties die gebruik maken van de HL7 FHIR specificatie.


IHE XDS/XDS-I Overview – dinsdag 20 en woensdag 21 oktober 2020

Deze tweedaagse cursus gaat in op regionale uitwisseling, IHE XDS en VNA. IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) heeft profielen ontwikkeld voor regionale uitwisseling van beelden en verslagen, waaronder het XDS-profiel. Tijdens deze training leert u uw weg te vinden binnen dit profiel en andere gerelateerde profielen rondom regionale uitwisseling, zoals de structuur van klinische rapportages, authenticatie en consent van de patiënt.


HL7 v2 Overview training course – donderdag 22 en vrijdag 23 oktober 2020

Deze praktische en hands-on tweedaagse training is gericht op het helpen van mensen die betrokken zijn bij het ontwerp, de ontwikkeling, implementatie, uitrol en ondersteuning van systemen die de HL7 versie 2 standaard gebruiken (of zullen gebruiken).

 

Back to IHE Belgium homepage