Duaal Leren = Leren²

In het duaal leertraject Elektromechanische Technieken (EMT) combineer je het beste uit twee werelden: leren op school en leren op de werkplek. Je krijgt in een minimum aan tijd een sterke theoretische basis én een fikse dosis praktijkervaring mee. Zo komt boekenkennis tot leven!

Op school krijg je nog steeds de algemene vorming. Vakken als geschiedenis, Frans, wiskunde en LO blijven gewoon op het menu staan. Het grote verschil met het klassieke leertraject is dat je de technische kennis, die je op school leert, meteen omzet in de praktijk in een technologiebedrijf in jouw buurt. Je ontwikkelt zo nog tijdens je studies relevante ervaring op de werkplek én je houdt je slaagkansen in het hoger onderwijs open: meteen een flinke stap voor op je leeftijdgenoten!

Waarom duaal leren?

Duaal leren biedt een massa voordelen. We sommen even de belangrijkste voor je op:

         Je krijgt een felbegeerd toegangsticket tot de arbeidsmarkt, maar je kan ook de stap zetten naar het hoger onderwijs 
  Al doende leren werkt motiverend
  Je krijgt een up-to-date opleiding en je bent meteen mee met de nieuwste technologieën 
  Je leert je vak van en met professionals 
  Je ontwikkelt ‘soft skills’ die door bedrijven sterk gewaardeerd worden: samenwerken, communiceren, verantwoordelijkheidszin, initiatief nemen… 
  Het is de leervorm van de toekomst

Iets voor jou?

Zit jij nu in het vierde jaar ASO of TSO? Ben je gebeten door technologie? Heb je zin om een stevige theoretische basis verder te verdiepen in een hoogtechnologische omgeving? Dan ben jij een geknipte kandidaat om te starten met duaal leren!

Nog steeds niet volledig overtuigd? Bekijk dan snel dit filmpje!

 

Leerinhoud

Het traject lassen-constructie duaal

In de opleiding Lassen-constructie Duaal leer je alle aspecten van het hoeknaadlassen en plaatlassen. Je maakt ook kennis met de basis van pijplassen.

Eerst leer je de basistechnieken. Deze oefen je verder in op de werkplek en gestaag breid je je competenties verder uit. Er wordt veelal projectmatig gewerkt volgens de opdrachten in het bedrijf. 
Je wordt hierbij begeleid door een leraar/trajectbegeleider uit de school en een mentor in het bedrijf.

Je leert minimum 20 uren per week op de werkplek. In de praktijk betekent dit veelal dat je 3 dagen bij het bedrijf leert en 2 dagen op school. 

Lassen-constructie wordt aangeboden in het BSO, het deeltijds BSO (DBSO) en in de Leertijd (Syntra).

In de duale opleiding lassen-constructie word je begeleid door ervaren lassers. Je krijgt realistische opdrachten die aansluiten bij het werk dat je later als lasser moet doen. Je leert lassen conform de internationale lasnormen die in de industrie gelden.    

Bovendien maak je deel uit van de werkvloer. Je komt bijna dagelijks in contact met professionele lassers, je bent betrokken bij het productieproces en je maakt deel uit van een team. Hierdoor kan je ook een aantal ‘soft skills’ verder ontwikkelen  zoals werken in een team, initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen. Veel bedrijven zoeken goede vakmensen die ook sterk zijn in deze algemene competenties. Ook hier heb je een stap voor.

Lessentabel

Naast een uitgebreide technische vorming in de school en op de werkplek, krijg je vanzelfsprekend ook de lessen algemene vorming op school.

De lessentabel geeft je meer informatie. Binnenkort vind je hier de lessentabel.


Communicatie en feedback

Doordat je je opleiding voor het grootste deel in een bedrijf volgt, is er extra aandacht voor een goede communicatie tussen jou als leerling, de school en het bedrijf. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wat je waar zal leren, wie je hierin zal begeleiden, waar je met vragen terecht kan, waar men op let bij de evaluatie, …

Er wordt gewerkt met een evaluatie- en feedbacktool waarin jijzelf, je leraren en mentor in het bedrijf de evolutie van je leerproces en bijzondere aandachtspunten opvolgen en uitwisselen.

LEERVERGOEDING

Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maandelijks 500,10 euro in het eerste jaar tot maximaal 539,10 euro in het tweede jaar.

Wat na?

Na de 3de graad lassen-constructie duaal kan je aan de slag in bedrijven in o.m. de subcontracting, transport- en bouwsector, maar ook in de servicesector die werkt in o.m. de voedings-, farma- en de chemische industrie.

Verder studeren

Je kan ook een verderstuderen. De studierichtingen fotolassen en pijpfitten-lassen-monteren sluiten het best aan bij de studierichting lassen-constructie duaal.  

 

Vraag hierover meer inlichtingen op je school of bij een CLB-medewerker, sommige overgangen zijn immers niet zo evident en niet alle richtingen worden elk jaar aangeboden.

 

 

Praktisch

Toelating

Om toegelaten te worden tot het eerste leerjaar van de 3de graad ‘Lassen-constructie duaal’ moet je geslaagd zijn in het 2de leerjaar van de 2de graad ASO, TSO, KSO of BSO.

Raadpleeg voor meer details www.onderwijskiezer.be, de school/het leercentrum of je CLB-begeleider.

 

Duaal competent

Duaal leren is niet voor iedereen de beste keuze. Daarom gaan de school en het bedrijf samen met jou na of je klaar bent voor duaal leren. Dit betekent dat je reeds sterk bent in een aantal algemene startcompetenties zoals stiptheid, werken in team en initiatief nemen. Je bent ook bereid om hier in te groeien door te leren in een professionele omgeving. Ook je motivatie om voor dit uitdagend traject te gaan wordt samen besproken.

ATTESTEN

 

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • het studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad SO als je geslaagd bent voor je volledige tweejarige duale opleiding. Dan heb je alle competenties verworven van de algemene vorming én van de beroepskwalificatie.
 • Het certificaat van constructielasser als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming. Deze beroepskwalificatie omvat volgende beroepsgerichte clusters: Hoeknaadlassen – alle posities; Plaatlassen – onder de hand en verticaal stijgend/ boven de hand en verticaal dalend.
 • Een deelcertificaat ‘plaatlasser’ of ‘hoeknaadlasser’ als je niet geslaagd bent voor alle onderdelen van de beroepsgerichte vorming maar wel voor de module plaatlasser of hoeknaadlasser.
 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen.  Bv. als je niet alle competenties van de beroepskwalificatie hebt verworven of enkel geslaagd bent in de algemene vorming.

Als je geslaagd bent voor een aanvullend zevende specialisatiejaar dan behaal je het diploma secundair onderwijs.

Het traject EMT duaal

In de opleiding Elektromechanische technieken leer je alle aspecten van het preventief onderhoud en het correctief onderhoud van productie-installaties in een technologische omgeving.

In het vijfde jaar dompelen we je onder in de wereld van het preventief onderhoud. Je start met een doorgedreven opleiding rond veiligheid in de werkomgeving. Je doorloopt nadien gedurende het schooljaar drie modules.

In het zesde jaar gaan we een stapje verder en leren we jou de kneepjes van het correctief onderhoud. Ook hier doorloop je de drie modules maar de focus ligt op het ontwikkelen van jouw probleemoplossende vermogens. Je eindigt het schooljaar opnieuw met een fikse ervaringsperiode.

Leraren en mentoren op de werkvloer werken samen om je stevige theoretische basis mee te geven. Regelmatig ga je samen met klasgenoten leren op de werkplek en ontdek je hoe theorie tot leven komt in de praktijk. Op het einde van het schooljaar toets je al jouw opgedane kennis tijdens een ervaringsperiode van vier weken. Je zal gemiddeld zo’n 10 uur per week leren op de werkvloer. Dit gebeurt niet alleen in één of meerdere bedrijven. Het leren zal ook deels in een gesimuleerde werkomgeving plaatsvinden in een opleidingscentrum van de sector (vb. Anttec, Limtec, Iris Tech+), van de VDAB of van een bedrijf.Net omdat je zelf ervaren hebt hoe theorie toegepast, gebruikt en ingezet wordt in de praktijk, kan je die kennis creatiever inzetten. Je hebt die kennis als het ware “beleefd” en daardoor beter geleerd. Bovendien leer je op de werkvloer heel wat ‘soft skills’ zoals werken in team, initiatief nemen, verantwoordelijkheid opnemen. Ook hier heb je een stap voor: voor bedrijven zijn ook deze ‘soft skills’ essentieel.

Dat zorgt ervoor dat je na deze richting kan verder studeren maar ook kan gaan werken.

Lessentabel

Naast een uitgebreide technische vorming in de school en op de (gesimuleerde) werkplek, heb je vanzelfsprekend ook de lessen algemene vorming (wiskunde, talen, godsdienst, …).

Daarnaast kan de school bijkomende lessenpakketten organiseren die je optimaal voorbereiden op het hoger onderwijs. Wil je liever onmiddellijk aan de slag? Dan kan jij tijdens deze uren specifieke opleidingen volgen in samenwerking met de bedrijven.

Contacteer de school voor meer informatie over dit complementair gedeelte.

De lessentabel geeft je meer informatie. Download de lessentabel hier!


Communicatie en feedback

Doordat je je opleiding op meerdere plekken volgt, is er extra aandacht voor een goede communicatie tussen jou als leerling, de school en het bedrijf.

Er wordt gewerkt met een evaluatie- en feedbacktool waarin jijzelf, je leraren en mentor in het bedrijf de evolutie van het leerproces en bijzondere aandachtspunten opvolgt en uitwisselt.

Scholen & Bedrijven

Deze scholen bieden de studierichting Elektromechanische technieken duaal vanaf 1 september 2017 aan:

donbosco

                     

 

                  

    

      


Ze werken hiervoor samen met deze bedrijven en opleidingscentra:

                       

 

Don Bosco, Hoboken 

                         

 

KTA Pro Technica, Halle

        

 

Petrus & Paulus campus West, Oostende

                      


 

Technisch Heilig-Hartinstituut, Tessenderlo

                                 

In samenwerking met:

Wat na?

Met het diploma Elektromechanische technieken Duaal op zak kan je diverse richtingen uit om je loopbaan vorm te geven. Het is een brede opleiding waardoor je verschillende kennis- en competentiedomeinen beheerst.

Je kan meteen de stap naar een job zetten en werken als productie-operator of technieker onderhoud in een bedrijf. Maar je kan ook gaan voor een job in een andere domein:  productontwikkeling, kwaliteit, verbetering van het productieproces, …   

Afhankelijk van je interesses en je competenties, is er een waaier aan mogelijkheden om je loopbaan uit te bouwen. Je kan, via opleidingen en door ervaring, doorgroeien tot procestechnieker, werkvoorbereider, afsteller-regelaar of ontwerper-tekenaar. Ook een loopbaan in onderwijs behoort tot de mogelijkheden.                    

Verder studeren

Je kan je ook via een Se-n-Se-jaar verder specialiseren in technisch onderhoud, vb.  in volgende richtingen:

 • kunststof,
 • industriële installatietechnieken,
 • vliegtuigtechnieken.

Een andere mogelijkheid is kiezen voor een HBO5-opleiding, zoals onderhoudstechnicus of meet- en regeltechnicus.

Je kan ook gaan voor een opleiding professionele bachelor in een technologische richting aan een hogeschool, bv. :

 • elektromechanica,
 • automatisatie,
 • ontwerp- en productietechnologie,
 • industrieel productontwerper,
 • luchtvaarttechnologie.

Met dit diploma professionele bachelor kan je aan de slag als bv.:

 • productieleider,
 • medewerker van de engineeringscel (uittekenen en ontwikkelen van nieuwe machines, …),
 • PLC-programmator,
 • technisch tekenaar.

Een mogelijke vervolgstap is om na een professionele bachelor via een schakeljaar de academische bachelor industrieel ingenieur aan te vatten.

Je merkt het: mogelijkheden genoeg!

Praktisch

Toelating

Om toegelaten te worden tot het eerste leerjaar van de 3de graad ‘Elektromechanische technieken duaal’ moet je geslaagd zijn in het 2de leerjaar van de 2de graad ASO, TSO of KSO.

Raadpleeg voor meer details www.onderwijskiezer.be.


Duaal competent

Duaal leren is niet voor iedereen de beste keuze. Daarom gaan school en bedrijf samen met jou na of je de juiste begincompetenties hebt zoals stiptheid, werken in team en initiatief nemen. Ook je motivatie om voor dit uitdagend traject te gaan wordt samen besproken.

Attesten

Ben je op het einde van het 2de leerjaar van de 3de graad geslaagd?  Dan behaal je het diploma secundair onderwijs. Bovendien krijg je op het einde van het 1ste leerjaar het certificaat 'Preventief onderhoud' en op het einde van het 2de leerjaar het certificaat 'Correctief onderhoud'.


Meer info en infomomenten

Heb je een specifieke vraag? Contacteer gerust de school voor meer inlichtingen.