FR
Home >Home  

 Zoek een green building dienst of product
Loading


Nieuws
 
Smart cities in bestuursakkoorden: Gent, Mechelen en Genk scoren het best

Zijn onze steden klaar om uit te groeien tot smart cities? Technologiefederatie Agoria nam de bestuursakkoorden van 15 steden in ons land onder de loep. Agoria ging voor 41 onderwerpen na of de nieuwe stadsbesturen plannen uittekenen voor de uitbouw van een smart city. De steden Gent (38), Mechelen (29) en Genk (24) hebben in hun bestuursakkoorden de meeste aandacht voor de uitbouw van een smart city. >>Wie zijn wij?


Green Building Platform
Onze leden beschikken over de technologie, de producten en de diensten om aanzienlijke energiebesparingen in tertiaire gebouwen (kantoren, ziekenhuizen, administraties...). te realiseren
Het realiseren van energie-efficiënte verlichting, verwarming, HVAC, … kan tot 70% energiebesparing opleveren.


Onze opdracht
  • Onze oplossingen kenbaar maken aan de betrokken specialisten (bouwheren, architecten, gebouwenbeheerders …)
  • Een netwerk van experts opbouwen
  • Informatie verzamelen, structureren en ter beschikking stellen
  • Netwerking en samenwerking tussen de leden stimuleren
  • Referentieprojecten inventariseren (“best practices”)
  • De technische mogelijkheden om gebouwen energie-efficiënt te bekendmaken.

 
 
   Visie

België en zijn gewesten koploper maken tegen 2030 op het gebied van energie-efficiëntie
Onze prioriteiten
 (120,6 kB)


   Agenda