Aeronautics, Space, Security & Defence Industries

Aeronautics, Space, Security & Defence Industries verenigt ondernemingen die actief zijn op het gebied van luchtvaart, ruimtevaart, veiligheids- en defensiematerieel. Deze ondernemingen zijn vaak toonaangevende spelers op nichemarkten en ontwikkelen en leveren diensten, producten en systemen in partnership met internationale groepen. Om aan de top te blijven moeten ze voortdurend innoveren.

Nieuws

Kernactiviteiten

  • De leden van deze groep realiseren het grootste deel van hun omzet op exportmarkten. Daarom worden in samenwerking met representatieve verenigingen zoals onder andere het BSDI buitenlandse economische missies en groepsdeelnames aan internationale beurzen georganiseerd. Bezoek de website →
  • Aeronautics, Space, Security & Defence Industries behartigt de belangen van haar leden bij internationale organisaties zoals ASD (AeroSpace Defense Europe), NIAG (NATO Industry Advisory Group) en EDA (European Defense Agency).
  • Ze onderneemt acties bij de overheid om de producten en diensten van haar leden te promoten in het kader van de grote projecten op het gebied van defensie en binnenlandse veiligheid.
  • Ze promoot de knowhow van de Belgische technologiebedrijven bij grote internationale industriële groepen met het oog op het sluiten van partnerships.  

 

Bedrijvengroepen