Fiscaliteit

Agoria Tax Consultants BV BVBA biedt fiscale diensten aan bedrijven uit onze sectoren. Ook met fiscale vragen op HR-vlak kunt u bij hen terecht.

Kernactiviteiten

Agoria VZW wenst kwaliteitsvolle fiscale diensten (o.a. adviesverlening) aan te bieden aan haar leden. Daartoe werd Agoria Tax Consultants BV BVBA opgericht.

Deze vennootschap is erkend als belastingconsulent door het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB).

Als erkend belastingconsulent is Agoria Tax Consultants BV BVBA bij wet verplicht, in het bijzonder door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, om de bedrijven waaraan zij diensten levert, alsook hun aandeelhouders en bestuurders, te identificeren en de identiteitsgegevens te verifiëren. Eenzelfde wettelijke identificatie- en identiteitsverificatieverplichting rust ook op andere beroepsbeoefenaars, zoals financiële instellingen, notarissen en advocaten. Wanneer u gebruik wenst te maken van de diensten van Agoria Tax Consultants BV BVBA zal u dus gevraagd worden om een opdrachtbrief te tekenen en bepaalde identiteitsgegevens te verschaffen.

Upcoming events

Op dit moment zijn er geen evenementen in deze categorie.

Nieuws