Milieu

De milieureglementering wordt aldoor strenger en complexer, waardoor de technologiebedrijven steeds meer aandacht moeten besteden aan het beperken van de milieu-impact van hun activiteiten. Deze inspanningen bepalen ook in grote mate het imago van de bedrijven. Langs de andere kant zijn er ook opportuniteiten voor de technologiebedrijven om binnen het kader van productbeleid, grondstoffen efficiëntie en de circulaire economie van milieu een competitief voordeel te maken. Het expertisecentrum Milieu helpt de leden om die uitdagingen aan te gaan en de kansen te grijpen.

Upcoming events

Nieuws

Kernactiviteiten

  • Behartigen van de belangen van de lidbedrijven door collectieve acties bij de overheid op gewestelijk, federaal en Europees vlak.
  • Individuele diensten aan de lidbedrijven, tools en specifieke opleidingen over de reglementeringen en verplichtingen met een vertaalslag tot aan de implementering op het vlak van milieugebied.
  • Individuele en collectieve sensibilisatie, identificatie en uitwerken van opportuniteiten die leefmilieu vooral op het vlak van de circulaire economie kan bieden voor de lidbedrijven.
  • Voortdurende informatie via de communicatiekanalen van Agoria.
Bij al deze acties focust het expertisecentrum op twee aspecten:
  • Procesgerelateerd milieubeleid: omgevingsvergunning, beleid inzake water (bijv. lozing gevaarlijke stoffen) en lucht (bv. Emissielimieten), bodemsanering, afvalverwerking en hinder zoals geur, geluid en licht.
  • Productgerelateerd milieubeleid: de terugnameplicht van elektrische apparaten, REACH, de classificatie en etikettering van stoffen, biocides, nanomateriaal, eco-design rond materiaal efficiëntie, alle aspecten rond de circulaire economie, etc.