De Transport & Mobility Technology Club staat ten dienste van de ontwikkelaars, bouwers en leveranciers van producten, systemen en technologische oplossingen voor de transport- en mobiliteitsmarkt. De nadruk wordt in de eerste plaats gelegd op de automotive sector, goeder.envervoer, openbaar vervoer, transportinfrastructuur en individuele mobiliteit

Contact