Europa

Agoria is lid van een vijftigtal Europese sectorcomités die als opdracht hebben de standpunten van de sector die ze vertegenwoordigen te verdedigen bij de Europese instanties. Dankzij dit netwerk is de federatie vanaf de eerste besprekingen goed op de hoogte wanneer nieuwe Europese regelgeving wordt voorbereid. Zo kan ze de ondernemingen informeren en hun standpunt tijdens het hele totstandkomingsproces verdedigen. De volgende domeinen worden gevolgd: digitale agenda, buitenlandse handel, energie, leefmilieu, innovatie, sociaal en interne markt.

Upcoming events

Nieuws