Pompen en Appendages

De bedrijvengroep Pompen en Appendages verzamelt bedrijven die industriële pompen en kleppen produceren en/of verdelen voor waterwinning, waterzuivering, waterhuishouding en industrie.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep vertegenwoordigt de leden op Europees niveau in het Europese comité voor de pompen Europump en volgt het Europese beleid op. Agoria en de leden nemen actief deel aan verschillende werkgroepen binnen Europump.
  • De bedrijvengroep organiseert infosessies en workshops om het kennisniveau van haar leden te verhogen binnen verschillende thema’s.
  • Ze ondersteunt de leden bij hun business development door het aanleveren van relevante marktinformatie.
  • Ze organiseert zowel nationale als internationale netwerkingsactiviteiten met de gebruikers van pompen en kleppen, waar tevens de uitdagingen van de gebruikers worden en nieuwe technologische oplossingen worden voorgesteld.

Nieuws