Fiscaliteit

Agoria Tax Consultants BV BVBA biedt fiscale diensten aan bedrijven uit onze sectoren. Ook met fiscale vragen op HR-vlak kunt u bij hen terecht.

Kernactiviteiten

Agoria VZW wenst kwaliteitsvolle fiscale diensten (o.a. adviesverlening) aan te bieden aan haar leden. Daartoe werd Agoria Tax Consultants BV opgericht.

Deze vennootschap is erkend als belastingconsulent door het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB).

Als erkend belastingconsulent is Agoria Tax Consultants BV bij wet verplicht, in het bijzonder door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, om de bedrijven waaraan zij diensten levert, alsook hun aandeelhouders en bestuurders, te identificeren en de identiteitsgegevens te verifiëren. Eenzelfde wettelijke identificatie- en identiteitsverificatieverplichting rust ook op andere beroepsbeoefenaars, zoals financiële instellingen, notarissen en advocaten. Wanneer u gebruik wenst te maken van de diensten van Agoria Tax Consultants BV zal u dus gevraagd worden om een opdrachtbrief te tekenen en bepaalde identiteitsgegevens te verschaffen.

Ons team

Bartel Van Dyck

Managing partner
E-mail: bartel.vandyck@agoria.be
T: +32 2 400 03 08
M: +32 476 91 02 55

Diploma en erkenning

Licentiaat in de rechten (Master in Law) – Universiteit Antwerpen
Gediplomeerde in de aanvullende studie van het Fiscaal Recht (Master in Tax Law) – Universiteit Antwerpen
Erkend belastingconsulent IAB

Fiscale ervaring

Bartel is sinds 1998 actief als fiscaal raadgever. Na een jarenlange fiscale carrière in de big 4 wereld (voornamelijk PwC / PricewaterhouseCoopers), is hij in 2015 in dienst getreden als expert bij Agoria VZW en vervolgens is hij in 2017 zaakvoerder geworden van Agoria Tax Consultants BV.

Expertisedomeinen en focus:

de fiscale behandeling van bezoldigings- en verloningselementen en van vergoedingen voor eigen kosten van de werkgever, en de fiscale regels en aanmoedigingsmaatregelen die belangrijk en relevant zijn voor de sector van de technologie, zoals de verschillende vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, de innovatie-inkomstenaftrek, de investeringsaftrek, enz.

Tom De Wit

Lead Expert Tax Affairs
E-mail: tom.dewit@agoria.be
T: +32 2 706 84 02
M: +32 473 91 02 73

Äda Suy

Chief Coordinator
E-mail: ada.suy@agoria.be
T: +32 2 706 83 98
M: +32 477 86 40 08

Virginie Walschaerts

Coordinator
E-mail: virginie.walschaerts@agoria.be
T: +32 2 706 78 88
M: +32 475 77 38 21

Nieuws