De machinerichtlijn beoogt het elimineren van veiligheids- en gezondheidsrisico's. Tijdens deze eendaagse opleiding van Agoria en Sirris leert u elektronische besturingssystemen met een veiligheidsfunctie op een correcte manier ontwerpen volgens EN IEC62061 en EN ISO13849-1 en valideren. Een must voor R&D-managers, projectmanagers en ontwerpers!


Doelstelling

Na afloop van de vorming begrijpen de deelnemers: 

 • De veiligheids- en gezondheidseisen bij het ontwerp en de wijziging van elektronische besturingssystemen,

 • de manier om een veiligheidsfunctie behoorlijk te dimensioneren,

 • de voornaamste normatieve referentiesystemen over dit onderwerp.

 

Programma

Voormiddag

 • Ontwerpen van veiligheidsfuncties rekening houdend met de geldende normen.

 • Het verband tussen de risico's en het besturingssysteem.

 • De indeling van besturingssystemen aan de hand van de betrouwbaarheid van het systeem.

 • Enkele voorbeelden van veiligheidsfuncties (noodstop, immateriële barrière, detectie en vergrendeling van de beschermende elementen, radardetectie, enz).

 

Namiddag

 • Na de middag wordt een case uitgewerkt. De deelnemers gaan aan de hand van een risicoanalyse een aantal risico-reducerende maatregelen uitwerken via een besturingssysteem. Hierbij gaat men:

  • Betrouwbaarheden vooropstellen (SILCL, PLr)

  • De veiligheidsfuncties uitwerken

  • Componenten en technologieën uitwerken

  • Haalbaarheid van de gekozen items berekenen

  • Bekomen resultaten toetsen aan de vooropgestelde eisen aan de hand van onder andere SISTEMA.

 Tijdens de opleiding maakt men gebruik van volgende normen:

 • De norm EN IEC62061 "Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen" is een sectorspecifieke norm voor de machinebouw. Deze norm bespreekt het ontwerpen en realiseren van veiligheidsrelevante elektrische stuurkringen van machines. De scope van de norm is van toepassing op de volledige levenscyclus van de ontwerpfase tot en met de buitengebruikstelling van de machine. Centraal in deze norm staan de methodes ter bepaling van de kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van deze veiligheidsgerelateerde stuurkringen. 
 • Eind 2011 werd de norm EN 954-1 vervangen door EN ISO13849-1 "Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie". De afschaffing van deze norm brengt een totaal andere manier van denken met zich mee. De deterministische aanpak moet plaatsruimen voor een meer probabilistische benadering van de veiligheidsrelevante componenten. In deze opleiding wordt een uitvoerige toelichting gegeven over de terugtrekking van de norm EN 954-1 en de nieuwe regels en voorschriften van zijn opvolger, de EN ISO13849-1.