De komende weken lanceert Agoria elke week één voorzet voor een succesvolle relance die geen substantiële impact heeft op het overheidsbudget en toch veel oplevert voor de samenleving en de bedrijven. Deze week: roep een impulsprogramma in het leven om met bestaande middelen en via bestaande Vlaio-instrumenten de implementatie van de digitale circulaire economie bij bedrijven te stimuleren en maximaal gecoördineerd op te schalen.


Eén crisis, zo weten we sinds corona, is genoeg om de beschikbaarheid van grondstoffen, producten en onderdelen in de war te sturen en onze industriële motor te doen sputteren. De circulaire economie kan onze weerbaarheid versterken en creëert extra kansen op het vlak van innovatie en jobs.

Daarom stelt Agoria voor om versneld werk te maken van de circulaire economie. Hoe? Door tegen eind 2020 een impulsprogramma digitale circulaire economie & remanufacturing op te starten, waarbij bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen een strategie en roadmap uitwerken. De implementatie hiervan kan met bestaande middelen via bestaande kanalen. Dit alles sluit bovendien perfect aan bij de ambities van de Europese Green Deal. Dus... no time to waste. Laten we het afval niet langer bij het afval zetten, maar samen veerkrachtiger uit deze crisis komen.

Voorzet 2: Roep een impulsprogramma in het leven om met bestaande middelen en via bestaande Vlaio-instrumenten de implementatie van de digitale circulaire economie bij bedrijven te stimuleren en maximaal gecoördineerd op te schalen.

Wat heeft de coronacrisis ons geleerd?

Deze crisis heeft de kwetsbaarheid van de verschillende waardeketens aangetoond en heeft een belangrijke negatieve impact op de industrie in Vlaanderen. In de circulaire economie is samenwerking over de waardeketen cruciaal, waardoor dit voor een betere businesscontinuïteit kan zorgen, nieuwe toegevoegde waarde en jobs kan creëren en Vlaanderen onafhankelijker kan maken

van de import van cruciale grondstoffen. De opschaling verloopt echter traag en deze crisis zal een bijkomend vertragend effect hebben, daar waar de circulaire economie garant staat voor de blauwdruk van de toekomstige economie. Ze staat ook centraal in het recoveryplan van de EU, aangezien ze ook toelaat duurzaam en digitaal te verbinden.

Wat stellen we voor?

  • Om Vlaanderen naar het koppeloton te loodsen voor de circulaire economie binnen een Europese markt, vragen we aan de Vlaamse regering een impulsprogramma digitale circulaire economie remanufacturing (DCE), waarbij kennisinstellingen en bedrijven samen een strategie en roadmap uitwerken met concrete resultaatsindicatoren. Dit programma moet voortbouwen op bestaande Vlaamse troeven zoals de aanwezigheid van een sterke maak- en digitale industrie. Een digitale circulaire economie legt de link tussen beide en biedt meerwaarde voor alle Vlaamse industriële sectoren.
  • Dit impulsprogramma zet het best in op het ontwikkelen van een Vlaamse hubremanufacturing die gebruikmaakt van digitale enablers. Remanufacturing heeft niet enkel een positief effect op de grondstoffenefficiëntie, maar zorgt voor een langer behoud van de waarde van producten, waardoor we meerwaarde in Vlaanderen kunnen valoriseren. Digitale toepassingen maken het mogelijk te meten waar producten zich bevinden, welke prestatie ze leveren, in welke staat ze zich bevinden en hoe optimaal ze worden ingezet. 

Waarom is dit belangrijk?

Vlaanderen staat via Vlaanderen Circulair al een tijdje sterk in het beleid rond circulaire economie en het faciliteren van eerder kleinschalige bottom-up-initiatieven. Verdere opschaling in de Vlaamse economie blijft voorlopig echter uit. Met dit impulsprogramma worden alle betrokken actoren gestimuleerd nog meer samen te werken door het maken van een roadmap en het opzetten van een community. Hierin delen zowel kleine als grote bedrijven, maar ook onderzoeksinstellingen en beleidspartners op een gerichte manier kennis en ervaringen, waardoor nieuwe innovatieve onderzoeks- en valorisatietrajecten kunnen worden opgezet voor remanufacturing binnen de digitale circulaire economie. Vlaamse (innovatie)middelen worden zo meer geïntegreerd en vraaggestuurd ingezet om een competitief voordeel uit te bouwen binnen de gamechanger van de bredere circulaire economie. 

Gezien onze ervaring en samenwerking met actoren uit zowel de maakindustrie als de digitale industrie is Agoria bereid mee actief de schouders onder dit initiatief te zetten en hiervoor ook de nodige experten vrij te stellen. 

Vindt u dit een goede relance-voorzet? Download hier de PDF! (192,4 kB)

Waarom deze campagne?

Nu we meer en meer terug uit ons kot mogen komen, wordt de schade duidelijk en wordt er met miljarden aan steunmaatregelen om de economie te redden gestrooid. Maar niet alles hoeft veel geld te kosten. Agoria lanceert met de campagne '#Letstechtogether' elke week één voorzet die niets extra kost en toch snel veel oplevert voor de samenleving.

Download de volledige visietekst. (37,9 kB)

Lees ook de andere artikels in deze reeks: