Startdatum:
1 maart 2018
Einddatum: 28 februari 2019

Partners: Agoria Vlaanderen, SIM en Flux50

Project CoŲrdinator: Jean-Marc Timmermans, Agoria

Doelstellingen:
Met deze haalbaarheidsstudie willen de clusters SIM en Flux50 samen met Technologiefederatie Agoria Vlaanderen nagaan welke kansen de opkomst van (lithium-ion) batterijen brengt voor de Vlaamse industrie.

Stuurgroep LIFEBAT:
Via de stuurgroep is er betrokkenheid en interactie met de Vlaamse doelgroepbedrijven, waarvan ook een aantal een Letter of Interest ondertekenden: Absolem, Aurubis, Bluways, Dejond, JSR, Laborelec, Leclanchť, PEC, Umicore. De stuurgroepsvergaderingen staan open voor alle bedrijven die geÔnteresseerd zijn in de opportuniteiten door de opkomst van lithium batterijen voor de toepassingen van elektrische voertuigen en van stationaire energie-opslag. Bedrijven die wensen deel te nemen, kunnen contact opnemen met bovenvermelde coŲrdinator van het LIFEBAT project.

Hieronder kunnen de presentaties†van de voorbije stuurgroepsvergaderingen gedownload worden:
Eerste Stuurgroep 26/04/2018
2018 04 26 presentatie LIFEBAT eerste stuurgroepsvergadering Voorstelling VIS studie
2018 04 26 presentatie LIFEBAT eerste stuurgroepsvergadering First Results†
Aanwezigheidslijst
Pictures

Tweede Stuurgroep 31/08/2018
2018 08 31 presentatie LIFEBAT tweede stuurgroepsvergadering Main Agoria
2018 08 31 presentatie LIFEBAT tweede stuurgroepsvergadering WP2 results
2018 08 31 presentatie LIFEBAT tweede stuurgroepsvergadering WP3 results
Aanwezigheidslijst

Derde Stuurgroep 20/12/2018
2018 12 20 presentatie LIFEBAT derde stuurgroepsvergadering Main Agoria
2018 12 20 presentatie LIFEBAT derde stuurgroepsvergadering WP4 Results
2018 12 20 presentatie LIFEBAT derde stuurgroepsvergadering Future of Electrification by Egbert Lox
Aanwezigheidslijst

Hieronder kan het Reglement van Orde gedownload worden:
Reglement Van Orde

Samenvatting:
Deze studie heeft als doel om een antwoord te formuleren op volgende vragen:

 • Hoe zal de globale waardeketen van (lithium ion) batterijen evolueren, welke onderliggende technologische en economische trends zien we en welk is de huidige positie van de Vlaamse spelers?
 • Welke vereisten stellen verschillende markten zoals de energiemarkt aan batterijtechnologie en hoe kunnen we optimaal tegemoet komen aan deze vereisten?
 • Kunnen we supply chains opstellen en komen tot grootschalige maar ook laagdrempelige kleinschalige demonstratoren rond het gebruik van batterijen als buffer voor een smart grid (al dan niet in een tweede leven) ?
 • Welke know-how en producten zijn spelers in de batterijwereld (zoals Samsung, LG Chem, ea) bereid extern te verwerven (bijv batterijcomponenten, additieven, inline inspectiesystemen, veiligheidssystemen, laserlassen van metalen folies, vulsystemen, coatingprocessen, recyclage, etc?
 • Welke van deze producten en know-how is aanwezig of kan worden opgebouwd bij Vlaamse bedrijven, universiteiten of onderzoeksinstellingen? Hoe kan de in Vlaanderen aanwezige know-how indien nodig aangepast worden aan de behoeften van de (wereldwijde) markt?
 • Hoe kunnen deze know-how en producten vermarkt worden, wetende dat het gaat over een zeer competitieve, investeringsintensieve en wereldwijde markt?
 • Welke (innovatiegerichte) initiatieven vanuit industrie, overheid en kennisinstellingen zijn nodig om de Vlaamse positie in de globale waardeketen te versterken?

Verwachte resultaten:

Algemeen:†

 • Aanbeveling welke initiatieven vanuit industrie, overheid en kennisinstellingen nodig zijn om de Vlaamse positie in de globale waardeketen te versterken. Aangevuld met hoe dit initiatief in te bedden in het Vlaamse innovatie-ecosysteem en welke samenwerkingsverbanden prioritair opgezet moeten worden. Hierbij zal speciale aandacht gaan naar mogelijke acties, ook op maat van KMO's, om impact te generen op korte termijn;

Te bereiken resultaten voor de Clusterleden van Flux50:

 • Kennis over de te verwachten evoluties in de waardeketen en kostprijs van (lithium-ion) batterijen;
 • Inzicht in de vereisten om batterijen als storage in te zetten op grote schaal, dit zowel vanuit de toepassing als vanuit de supply chain;
 • Inzicht in aspecten van de circulaire economie: "wat is de restwaarde van batterijen die end-of-life zijn (na een eerste of tweede leven)?";
 • De mogelijkheden van batterijen om flexibiliteit te leveren binnen het grid.

Te bereiken resultaten voor de Clusterleden van SIM:

 • Kennis over welke Vlaamse materiaalgerelateerde know-how en producten toepassing (kunnen) vinden in de waardeketen van batterijen (bijv recyclagetechnieken, coatingprocessen, inspectiesystemen, functionele coatings, batterijbestanddelen en additieven, etc);
 • Inzicht over hoe de aanwezige kennis en producten dienen aangepast te worden aan de behoeften van deze markt. Hierbij kan een link gelegd worden met de SIM-programma's SOPPOM+ en Mares;
 • Kennis over de evoluties in de wereldwijde waardeketen en de beslissingsprocessen.

Te bereiken resultaat voor Agoria Vlaanderen:

 • Het identificeren van opportuniteiten en kansen voor Vlaamse technologische bedrijven, inclusief de KMO's, in de verschillende deelaspecten van de volledige waardeketen en voor de volledige levenscyclus van de batterij.