Metaalverwerkende bedrijven hebben dikwijls te maken met grote hoeveelheden spaanafval zoals spanen, slijpsel of koelemulsies. Het is niet altijd eenvoudig om als bedrijf aan de slag te gaan om deze afvalstromen te valoriseren. Een eerste workshop over dit thema in het najaar van 2017 liet experten vanuit verschillende domeinen aan het woord. Sirris en Agoria organiseren op dinsdag 8 mei 2018 een tweede workshop en zoomen verder in op levensduurverlenging en hergebruik van koelemulsies en verwerking van afval van slijpprocessen. Schrijf in!


Tijdens de workshop brengen we experten samen die elk vanuit hun domein kunnen bijdragen om deze specifieke afvalstromen optimaal te benutten.

Wat zal aan bod komen tijdens de workshop?

De workshop zal van start gaan met een beknopt overzicht van de relevante regelgeving zoals REACH & VLAREM. Vervolgens zoomen we in op levensduurverlenging en het potentieel van hergebruik van koelemulsies en oliën op basis van synthetische smeermiddelen. Wat zijn de optimale condities voor het gebruik? Hoe kan dit gemonitord worden? Waar moet uw bedrijf rekening mee houden bij het vernieuwen van koelemulsies?

Na de pauze belichten we de valorisatie van afval uit slijpprocessen. Welke best practices technieken zijn er voor bedrijven om slijpstof te valoriseren? Wat zijn de mogelijkheden voor de verwerking van slijpstof?

We illustreren de theorie aan de hand van reële voorbeelden.   De workshop wordt afgesloten met een interactieve discussie tussen de sprekers waarbij aanwezigen uitgenodigd worden om vragen te stellen en in debat te gaan.

Waarom deze workshop volgen?

Deze workshop geeft u gerichte informatie waarmee u onmiddellijk aan de slag kan in uw eigen bedrijf. De businesscases helpen u de theorie om te zetten in de praktijk. Ook na de workshop kan u de verschillende experts contacteren met uw specifieke vragen.   

Programma

14u00 – 14u05 Welkom & agenda

14u05 – 14u25 Impact van de regelgeving op het hergebruik van koelemulsies en de valorisatie van afval uit slijpprocessen(spekers Agoria)

14u25 Hergebruik van koelemulsies: elementen van de business case in kaart gebracht o.b.v. concrete cases

  • Monitoring van koelemulsies en oliën – (spreker Mayfran)

  • Olie en emulsies filteren voor hergebruik: trends, technologie en randvoorwaarden (volumes, toepassingsgebieden,…) – (spreker Mikrocentrum)

15u15 – 15u30 Koffiepauze

15u30 Valorisatie van afval van slijpprocessen

  • Technieken om slijpstof te valoriseren – (Spreker CRM group)

  • Getuigenis van een project over de valorisatie van slijpstof (Spreker ZF Wind Power)

16u15 – 16u45 Interactieve discussie onder leiding van Sirris

16u45 – 17u Q&A en afsluiting

17u - Netwerkdrink

  • De workshop wordt georganiseerd in het kader van het project 'Eco-compliance als competitief wapen', uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.  

Datum

dinsdag 8 mei 2018, 14:00 - 17:00

Plaats

BluePoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Organisator

Agoria & Sirris 

Meer info

• Agoria-leden: gratis
• Niet- Agoria-leden: 75 euro (excl. BTW)

Dit evenement is afgelopen.