Warehouse

De bedrijvengroep Warehouse groepeert de fabrikanten van metalen pakketstellingen en magazijnstellingen.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep Ware house verdedigt de belangen van de lidbedrijven en volgt de ontwikkelingen in het Europese comité FEM Racking and Shelving.
  • Zij zet zich in voor de promotie van de ERF Q-certification.
  • Ze streeft ernaar de visibiliteit van de lidbedrijven te vergroten door evenementen te organiseren, zoals het FEM Congres.
  • De bedrijvengroep volgt de normalisatieactiviteiten op van de TC344.

Nieuws