De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om na 31 augustus 2020 gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid zijn in het Belgisch Staatsblad van 17 juli gepreciseerd.


Een KB van 15 juli 2020 verlengt de tijdelijke werkloosheid ‘overmacht corona’ tot 31 december 2020 voor bijzonder zwaar getroffen ondernemingen en sectoren. De sectoren die bijzonder zwaar door de coronacrisis getroffen zijn, worden door de minister van Werkgelegenheid bij besluit bepaald.

Het betreft sectoren waarvan de economische activiteit en de werkgelegenheid is gedaald ten gevolge van de maatregelen die door de minister van Binnenlandse Zaken zijn getroffen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken.

Ondernemingen die bijzonder zwaar door de coronacrisis zijn getroffen, hebben werknemers die in het tweede kwartaal 2020 een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en wegens overmacht-corona kennen ten belope van ten minste 20% van het globale aantal aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven dagen, met uitsluiting van de dagen die op de DmfA-aangifte worden aangegeven met codes 30, 50, 51 en 52.

Ondernemingen die geen beroep meer kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona zullen, indien nodig, vanaf 1 september moeten gebruikmaken van de stelsels van economische werkloosheid (de klassieke of overgangsregeling).

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier en van de concrete toepassing van deze bepalingen (procedure, formulier, termijn).

Bron: Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, (B.S. 17/07/2020)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer