De minister van Werk heeft op woensdag 15 juli in de commissie COVID-19 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de voorwaarden bevestigd waaraan de bedrijven moeten voldoen om nog na 31 augustus 2020 van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te kunnen gebruikmaken.


Het weerhouden criterium zou zijn dat er in het tweede kwartaal van 2020 ten minste 20% werkloosheidsdagen waren. 

Deze beslissing en de exacte modaliteiten voor de berekening van de 20% op basis van de gegevens van de DMFA moeten nog worden verduidelijkt.

Ondernemingen die niet aan dit criterium voldoen, zullen, indien nodig, vanaf 1 september moeten gebruikmaken van de regimes economische werkloosheid (het klassieke of  het "overgangsregime").

 Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit belangrijke dossier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer