Staalconstructie

De bedrijvengroep Staalconstructie groepeert de fabrikanten van staalconstructies voor bouw, infrastructuur en industrie.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep Staalconstructie zorgt voor de opvolging van technische reglementering.
  • Ze volgt de wetgeving omtrent overheidsopdrachten.
  • Ze zorgt voor de opvolging en aansturing van HR-aspecten, zoals veiligheid op werven.

Nieuws