In het kader van de coronacrisis en de daaraan gekoppelde tijdelijke werkloosheid sloten de paritaire comités voor de arbeiders (PC 111) en bedienden (PC 209) meerdere overeenkomsten. Zo sloten ze cao's over een aanvulling bij de eindejaarspremie en cao's over een solidariteitstoezegging voor het aanvullend pensioen.


Recent hebben beide paritaire comités beslist om de tijdelijke regeling van de solidariteitstoezegging aanvullend pensioen te verlengen tot 31 december 2020. Hierdoor zal ongeacht de toegepaste vorm van de tijdelijke werkloosheid (overmacht of economisch oorzaken) steeds een gedeeltelijke compensatie voorzien zijn in de opbouw van de aanvullende pensioenrechten (1 euro per dag).

Het PC 209 sloot voorheen ook een specifieke cao over de sectorale aanvullende vergoedingen te betalen door de werkgever ingeval van tijdelijke werkloosheid overmacht "coronavirus".  Deze regeling is nu ook verlengd tot 31 augustus (zie cao verlenging). Eind augustus neemt het PC 209 een beslissing over een eventuele verdere verlenging.  

Voor de volledigheid geven wij u mee dat indien uw onderneming voor haar bedienden PC 209 gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019 van toepassing is.  Voor de arbeiders (PC 111) worden de sectorale aanvullende vergoedingen rechtstreeks betaald via de uitbetalingsinstellingen of het fonds voor bestaanszekerheid en dit ongeacht het type tijdelijke werkloosheid. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen