Montage en Kranen

De  bedrijvengroep Montage en Kranen groepeert de bedrijven gespecialiseerd in de verhuur van mobiele kranen en hijsactiviteiten. De bedrijven zijn voornamelijk actief in de industrie en infrastructuur, maar ook in de bouwsector, onder meer voor het monteren en demonteren van torenkranen.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep Montage en Kranen informeert de leden overde reglementering inzake het uitzonderlijk vervoer en de begeleiding van uitzonderlijk vervoer.
  • Zij volgt eveneens specifieke sectorgerelateerde onderwerpen op, zoals de technische reglementering van voertuigen.

Nieuws