Voor het project 'Turing - Automatisch aansturen van de Vlaamse snelwegverlichting op basis van actuele, lokale data' worden ondernemingen en onderzoeksgroepen met kennis van en ervaring met Data Architectuur, ArtificiŽle Intelligentie en/of Data Science uitgenodigd om deel te nemen aan een marktconsultatie.


Op de Vlaamse autosnelwegen brandt de wegverlichting enkel daar waar het nodig is. Concreet gaat het licht uit als het kan, en blijft het aan als het moet.

Momenteel wordt de wegverlichting aangestuurd op basis van historische verkeersintensiteiten en weersvoorspellingen per provincie. Nochtans zijn lokale en real time data over verkeersintensiteit en weersomstandigheden beschikbaar. Door een combinatie van rule-based algoritmes en machine learning kunnen interne en externe databronnen geÔntegreerd worden in het huidig systeem dat de wegverlichting aanstuurt. †

De marktconsultatie gaat uit van het departement EWI, in samenwerking met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) en Verhaert New Products & Services.

AWV wenst met deze gegevens nauwkeuriger en meer locatiegebonden te gaan beslissen of de wegverlichting al dan niet moet branden op een specifiek wegsegment. Op deze manier kan AWV een efficiŽntere bijdrage leveren tot de klimaatdoelstellingen en aan het bevorderen van de verkeersveiligheid. Bovendien zal het systeem ook toelaten om de werklast van de operatoren aanzienlijk te verminderen.

Tijdens het congres/marktconsultatie willen ze†vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. De vraagzijde bestaat uit diverse overheidsactoren die de toepassing in beheer hebben voor het aansturen van de wegverlichting en over relevante (real time) data beschikken voor de aansturing ervan (zoals weersvoorspellingen, verkeersintensiteit, verkeersincidenten, enz.). Het gaat hier in de eerste plaats om het Agentschap Wegen en Verkeer, maar ook bijv. om het KMI. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor hun behoeften en noden (use cases), en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Tijdens het event bieden de organisatoren u de kans om uw bedrijf of organisatie, en de voor dit project relevante technologie, toepassing of dienst die u aanbiedt, publiek te pitchen (5min). Indien u dit wenst, gelieve dit aan te geven in het inschrijfformulier.

De organisatoren†bieden u eveneens de mogelijkheid om uw bedrijf, nuttige ervaringen en mogelijke oplossing(en) toe te lichten in een aparte speeddate of privťgesprek (10min) met een lid van het projectteam. Indien u dit wenst, gelieve dit aan te geven in het inschrijfformulier.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use-case.

De uitkomst van de marktconsultatie moet AWV in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Schrijf u in voor 23 februari via deze link.

Vragen of opmerkingen? Contacteer Ben Geerts of An Schrijvers.

Dit is een initiatief van†Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).

Datum

vrijdag 1 maart 2019, 09:30 - 14:00

Plaats

VAC Antwerpen, zaal Jordaens op de tweede verdieping.
Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen

Organisator

Agoria Algemene Regelgeving

Dit evenement is afgelopen.