Civic Consulting voert in opdracht van de Europese Commissie een stakeholderonderzoek uit rond de algemene productveiligheidsrichtlijn 2001/95/EC.


Deze enquête kadert in een studie ter ondersteuning van de evaluatie van de richtlijn inzake algemene productveiligheid (Richtlijn 2001/95/EG, RAPV) en van de effectbeoordeling van een mogelijke herziening van deze richtlijn. 

De RAPV heeft tot doel een hoog niveau van consumentenbescherming te bereiken door onveilige producten te beperken en bij te dragen tot de werking van de interne markt. Daartoe wordt een algemene veiligheidsvereiste voor niet-voedingsproducten voor de consument vastgesteld en bevat het bepalingen voor de verwijzing naar normen ter ondersteuning van het algemene veiligheidsvereiste. Het vormt een aanvulling op de sectorspecifieke, geharmoniseerde wetgeving inzake productveiligheid, die betrekking heeft op producten zoals elektrische producten, communicatie- en media-apparatuur, speelgoed, enzovoort. 

De RAPV is ook van toepassing op geharmoniseerde producten voor veiligheidsaspecten of -risico's die niet onder de specifieke geharmoniseerde wetgeving vallen. Vanuit dit oogpunt fungeert de RAPV als een vangnet voor alle consumentenproducten. 

U kunt tot uiterlijk 6 september 2020 aan deze enquête deelnemen. Klik hier om de Engelse vragenlijst in te vullen. (geschatte duurtijd: 30 tot 40 minuten)